(ฟิสิกส์) เครื่องถ่ายเอกสารพิมพ์โดยไม่ใช้หมึกได้อย่างไร

เครื่องถ่ายเอกสารพิมพ์โดยไม่ใช้หมึกได้อย่างไร

ก่อนหน้าทศวรรษ 1940 การทำสำเนาเอกสารหรือภาพเป็นงานหนักที่ทั้งเสียเลาทั้งเลอะเทอะต้องการปรุกระดาษหรือถ่ายภาพต้นฉบับก่อนเข้าเครื่องอัดสำเนาแบบเก่าที่ใช้หมึก

เครื่องถ่ายเอกสารสมัยใหม่เป็นแบบใช้ไฟฟ้าสถิต สามารถผลิตสำเนาขาวดำ 135 แผ่น / นาที และทำสำเนาที่ขยายใหญ่ ย่อขนาด ปรับเข้มขึ้นหรือจางลงกว่าต้นฉบับ เมื่อกดปุ่มที่ควบคุมไมโครโพรเซสเซอร์แบบอิเล็กทรอนิก เครื่องจะพิมพ์สำเนาออกมาตามต้นฉบับ

เครื่องถ่ายเอกสารไฟฟ้าสถิตในปัจจุบัน พัฒนามาจากเครื่องต้นแบบที่นักฟิสิกส์ชาวอเมริกันชื่อเซสเตอร์ คาร์ลสัน แระดิษฐ์ขึ้นในนิวยอร์กเมื่อ ปี ค.ศ.1938 และออกมาใช้ในปี ค.ศ.1947 เขาเรียกกรรมวิธีนี้ว่า ซีโรกราฟี (xerography) มาจากคำภาษากรีกแปลว่า การเขียนแห้ง

ในเครื่องอัดสำเนาแบบเก่า มีกระบอกหมุนสำหรับให้กระดาษไขแนบโดยรอบ ในเครื่องถ่ายเอกสารสมัยใหม่ส่วนมากก็ยังใช้กระบอกหมุนอยู่แต่มีระบบแสงซึ่งจะฉายข้อความหรือภาพของเอกสารที่ทำสำเนาไปยังกระบอกหมุนโดยผ่านก align=left> กระบอกนี้อัดด้วยไฟฟ้าสถิตและเคลือบชั้นบาง ๆ ด้วยวัสดุ เช่น เซลีเนียม ซึ่งเป็นตัวนำไฟฟ้า เมื่อส่วนสีขาวหรือที่ว่างของต้นฉบับถูกแสง ก็จะสะท้อนแสงไปที่กระบอก ทำให้ประจุไฟฟ้าบนกระบอกถูกลบออก แต่สีดำของต้นฉบับไม่สะท้อนแสง ประจุไฟฟ้าจึงยังคงอยู่ ส่วนที่มีประจุไฟฟ้าจะดึงดูดผงสีดำเรียกว่า สารเปลี่ยนสี (toner) ซึ่งจะประกอบกันเป็นรูปตามต้นฉบับลงบนกระดาษอัดสำเนา

ในเครื่องถ่ายเอกสารสี ต้นฉบับจะถูกสแกน 3 ครั้งและส่งไปยังกระบอกโดยผ่านแผ่นกรองแสง 3 แผ่นซึ่งแยกออกเป็นแม่สีของแสง 3 สี ได้แก่ แดงทุติยภูมิ คือ ม่วงแดง น้ำเงินเขียว และเหลือง รวมทั้งสีดำ ให้ปรากฏเป็นสีตามต้นฉบับบนสำเนา

การถ่ายเอกสารสีก็เช่นเดียวกับการพิมพ์ภาพสีคือภาพจะพิมพ์ทับกันเป็น 4 ชั้น ชั้นแรกเป็นส่วนสีเหลือง ต่อมาสีม่วงแดง ตามด้วยสีน้ำเงินเขียวและท้ายสุดเป็นสีดำ

เครื่องถ่ายเอกสารสีชนิดใช้แสงเลเซอร์สามารถสร้างสีที่เหมือนจริงยิ่งขั้น ภาพต้นฉบับที่ถูกสแกน 3 ครั้ง จะถูกส่งไปยังแผ่นเซลล์ไวภาพ (photosensitive cells) หรืออุปกรณ์ถ่ายเทประจุซึ่งแปรเป็นสัญญาณไฟฟ้ารหัส ดิจิทัล แล้วป้อนสัญญาณเข้าเครื่องเลเซอร์ซึ่งจะส่งออกมาเป็นสัญญาณแสงเพื่อสร้างภาพทีละเส้นบนกระบวนที่อัดไฟฟ้าและมีสภาพนำไฟฟ้าด้วยแสง (photoconductive)

ข้อมูลจาก http://www.rmutphysics.com/

content การสอน, ฟิสิกส์
- 2010-01-26 10:48:25 โพสต์โดย : admin คนดู 1,619 คน