"หักดิบ" เช่นเวลา "เลิกบุหรี่หรือเลิกสุรา" จะแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า…

 “หักดิบ” ตรงกันข้ามกับ “ค่อยๆ ลด” เราจะใช้ reduce หรือ cut down on (cigarettes) เช่น
I will slowly reduce the number of cigarettes I smoke per day.
I will slowly cut down on my cigarette intake. ทั้ง 2 ประโยคนี้หมายถึง ผมจะค่อยๆ ลดจำนวนบุหรี่ที่ผมสูบอยู่ในแต่ละวัน (intake เป็นอีกคำหนึ่งที่เราใช้ในความหมายว่า ปริมาณอาหารที่คุณกินอยู่)

แต่เลิกแบบ “หักดิบ” เป็นการเลิกโดยเด็ดขาด ไม่มีการลด ซึ่งเราจะรู้สึกทรมานประมาณ 3 วัน แต่หลังจากนั้นโลกเริ่มจะสดใสขึ้น คำว่า “หักดิบ” เป็นศัพท์สแลงครับ แปลตรงตัวไม่ได้ ดังนั้นเราจะต้องเลือกศัพท์สแลงของฝรั่งและนั่นคือcold turkey ใช่แล้ว cold turkey หรือ ไก่งวงตัวเย็น เ
Im giving up cigarettes tomorrowcold turkey. (พรุ่งนี้จะเลิกสูบบุหรี่หักดิบ)
กริยาคือ to go cold turkey เช่น
She stopped smoking a year ago. She went cold turkey. (เธอเลิกสูบบุหรี่เมื่อหนึ่งปีที่แล้ว เธอเลิกแบบหักดิบ)
และความรู้สึกไม่ดีเนื่องจากอดสิ่งเสพติดอย่างนี้ เราเรียกว่า withdrawal symptoms

 

จากคอลัมน์ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว-คม ชัด ลึก

ภาษาอังกฤษ
- 2010-02-8 5:34:40 โพสต์โดย : admin คนดู 7,175 คน