TOEIC แบบทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วโลก

toeic

มาทำความรู้จัก TOEIC กันดีกว่า

TOEIC (The Test of English for International Communication) ถูกพัฒนาขึ้นมาในปี 1979 โดย Educational Testing Service ? (ETS?) ซึ่งตั้งอยู่ที่ Princeton,นิวเจอร์ซี่ สหรัฐอเมริกา

TOEIC เป็นแบบทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ สำหรับประเทศไทยที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ซึ่งเป็นข้อสอบภาษาอังกฤษสากลที่มีสถิติของการใช้ในการสมัครงานมากที่สุดแบบหนึ่งของโลก ทั้งนี้ เนื่องมาจากการสอบ TOEIC เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถ ตั้งแต่ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษในระดับเริ่มต้น จนถึงผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา นอกจากนี้ยังได้รับการยอมรับในการเป็นแบบทดสอบมาตรฐาน เช่นเดียวกับแบบทดสอบอื่นๆ เช่น TOEFL,SAT,GMAT

สำหรับเนื้อหาของการสอบ TOEIC จะเน้นที่ทักษะการฟัง และการอ่าน เป็นหลัก คะแนนที่ได้รับจากการสอบนั้น ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อการสมัครงานสายการบิน งานโรงแรม การใช้ในสายบริกรต่างๆ ในระดับนานาชาติ หรืองานออฟฟิศของบริษัทใหญ่ๆ ซึ่งต้องการพนักงานที่มีความรู้ และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

ประเภทของการสอบ
1. Classic TOEIC Test Administration
2. Redesigned TOEIC Test Administration (เริ่มใช้ครั้งแรก 1 เมษายน 2551)

ผลคะแนน
สำหรับการคิดคะแนนจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1. ส่วนของการฟัง 5-495 คะแนน
2. ส่วนของการอ่าน 5-495 คะแนน

คะแนนเต็ม 900 คะแนน ซึ่งผลคะแนนที่ได้รับจะมีอายุการใช้งานได้ 2 ปี นับจากวันที่สอบ

Toeic

การสมัครสอบ TOEIC
ผู้ที่ต้องการสมัครสอบ TOEIC สามารถติดต่อขอสอบได้ทุกวันจันทร์-เสาร์ตลอดทั้งปี เว้นเฉพาะวันอาทิตย์กับวันนักขัตฤกษ์เท่านั้น โดยเปิดสอบที่ทำการของศูนย์ฯ ที่กรุงเทพฯ กับเชียงใหม่

สำหรับการสอบจะจัดเป็นวันละสองรอง เวลา 9.00-11.30 น. และ 13.00-15.30 น. เป็นประจำ ผู้ที่ต้องการสอบสามารถโทรศัพท์สำรองที่นั่งสอบได้ที่ 0-2260-7061 ระหว่างเวลา 08.00-16.30 สำหรับหน่วยงานต่างๆ ที่ตอ้งการให้ศูนย์ฯไปจัดสอบให้นอกสถานที่ ก็สามารถกำหนดวัน และเวลาสอบได้ตามความสะดวก ไม่เว้นวันอาทิตย์หรือวันนักขัตฤกษ์

ผู้สอบควรโทรไปสอบถามและจองวันสอบก่อน เพราะบางครั้งที่นั่งสอบอาจจะเต็มได้

รายละเอียดที่ตั้ง Center for Professional Assessment (Thailand)
ศูนย์ใหญ่กรุงเทพ TOEIC? Services
ศูนย์ส tower (Bangkok Business Building)
ชั้น 19 (ข้างตึก Grammy)ถนนสุขุมวิทย21 (อโศก) กรุงเทพ 10110
แฟกส์ 0 2664 3122
E-mail : information@toeic.co.th

แผนที่ : Center for Professional Assessment (Thailand)
TOEIC Test Center, Bangkok
Rm. 1907, 19th Fl., B.B. Building
54 Asoke Rd., Sukhumvit
Te; 02-260-7061; 02-664-3131

Center for Professional Assessment

ออฟฟิศสาขาเชียงใหม่
4/11 ชั้น3 อาคารนวรัฐ
4/6ถนนแก้วนวรัฐ ซอย3 เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 0 5324 8208,0 5330 6600
แฟกซ์ 0 2664 3122
E-mail: toeicnorthern@toeic.co.th

แผนที่ Center for Professional Assessment (Thailand)
Chiangmai Test Center, Bangkok
Nawarat Building, 3rd Fl.
4/6 Kaew Nawarat Rd., Soi 3
Amphur Muang, Chiangmai
Te: 053-248-208; 053-306-600

แผนที่ Center for Professional Assessment

วันเปิดทำการ
วันจันทร์-เสาร์ เว้นวันหยุดของทางศูนย์ (วันอาทิตย์ และวันสำคัญทางราชการ -ศาสนา)

ศูนย์สอบย่อย
-ขอนแก่น
-โคราช
-ลำปาง
-ภูเก็ต
-พิษณุโลก
-สงขลา

ความแตกต่างระหว่าง Classic TOEIC และ Redesigned TOEIC

ความแตกต่างระหว่าง Classic TOEIC และ  Redesigned TOEIC

สิ่งที่เหมือนกันระหว่าง Classic TOEIC และ Redesigned TOEIC
– เนื้อหาของการวัดผล
– ระยะเวลาที่ใช้สอบ คือ 2 ชั่วโมง
* การฟัง 45 นาที
* การอ่าน 75 นาที
– จำนวนของคำถาม 200 ข้อ
* การฟัง 100 ข้อ
* การอ่าน 100 ข้อ
– ใช้กระดาษคำถามและใช้ดินสอในการสอบ
– ระดับความยาก
– ระดับคะแนน และการประเมินผล

ที่มา myfirstbrain

ภาษาอังกฤษ
- 2010-08-17 4:07:30 โพสต์โดย : admin คนดู 7,414 คน