(ภาษาไทย) ระดับภาษา

ระดับภาษา
 
    ระดับภาษา คือ รูปแบบการใช้ภาษาที่มีลักษณะความเป็นทางการมากน้อยต่างกัน ใช้แสดงระดับการสื่อสารตามดุลพินิจของผู้ส่งสารว่า ในบริบทการสื่อสารนั้นสมควรใช้ภาษาที่มีความเป็นทางการมากน้อยเพียงใด บริบทการสื่อสารที่มีผลต่อการเลือกใช้ระดับภาษาต่างๆ ได้แก่ ฐานะ/ความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับและผู้ส่งสาร กาลเทศะ เรื่องที่พูด และจุดประสงค์

การแบ่งระดับภาษา

ระดับภาษาแบ่งได้ 3 ระดับ ได้แก่

1. ระดับภาษาแบบแผน ลักษณะเด่นของระดับภาษาแบบแผน คือ ความเคร่งครัดด้านความสมบูรณ์ของประโยค และความถูกต้องด้านไวยากรณ์อันได้แก่ ระเบียบการใช้คำ ระเบียบโครงสร้างประโยค เป็นต้น ระดับภาษาแบบแผนจะใช้ในการสื่อสารอย่างเป็นทางการทุกชนิด เช่น ใช้ในเอกสารของทางราชการ ตำรา งานเขียนวิชาการ และคำกล่าวเพื่อใช้อ่านในพิธีการ

2. ระดับภาษากึ่งแบบแผน ลักษณะเด่นของระดับภาษากึ่งแบบแผน คือ ความลดหย่อนในความเคร่งครัดด้านความสมบูรณ์ของประโยค และความถูกต้องด้านไวยากรณ์ ใช้ในการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนโดยจะสื่อบรรยากาศที่ทำให้ผู้รับส่งสารมีสัมพันธภาพใกล้ชิดกันมากกว่าระดับภาษาแบบแผน เช่น การพูดอภิปราย หรือบรรยาย การเขียนเชิงสนทนา ระดับภาษานี้อาจแทรกวิธีการต่างๆ เพื่อสร้างรสและสีสันภาษา

3. ระดับภาษาไม่เป็นแบบแผน ลักษณะเด่นของระดับภาษาไม่เป็นแบบแผน คือ ไม่เคร่งครัดด้านความสมบูรณ์ของประโยค และความถูกต้องด้านไวยากรณ์โดยสิ้นเชิง ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันกับบุคคลใกล้ชิด บางทีเรียกภาษาปาก มักประกอบด้วยคำสมัยนิยม (Slang) คำตัด คำภาษาต่างประเทศ คำภาษาถิ่น คำต่ำ ฯลฯ

 ปัจจัยที่กำหนดระดับภาษา

        ๑. โอกาสและสถานที่ ปัจจัยที่ทำให้ใช้ภาษาต่างระดับกันอยู่ที่โอกาสและสถานที่ เช่น   ถ้าสื่อสารกับบุคคลกลุ่มใหญ่ในที่ประชุมก็จะใช้ภาษาระดับหนึ่ง ถ้าพูดกันในตลาดร้านค้าภาษาก็จะต่างระดับกันออกไป

        ๒. สัมพันธภาพระหว่างบุคคล  บุคคลมีสัมพันธภาพหลายลักษณะ เช่น บุคคลที่ไม่เคย   รู้จักบุคคลที่เพิ่งรู้จัก บุคคลที่เป็นเพื่อนสนิท นี่ก็เป็นปัจจัยให้ใช้ภาษาต่างระดับกัน แต่อย่างไรก็ตามต้องยึดหลักพิจารณาโอกาสและสถานที่ด้วย

        ๓. ลักษณะของเนื้อหา เนื้อหาย่อมขึ้นอยู่กับโอกาสไม่น้อย เช่น เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ก็ไม่นำไปใช้กับภาษาระดับพิธีการหรือทางการ

        ๔. สื่อที่ใช้ในการส่งสาร สื่อที่ใช้ก็ทำให้ภาษาเปลี่ยนระดับได้  เช่น จดหมายปิดผนึกกับไปรษณียบัตร ระดับภาษาที่ใช้ต้องตรงกัน เมื่อพูดด้วยปากกับพูดด้วยเครื่องขยายเสียงหรือพูด    ทางวิทยุ ทางโทรทัศน์ ระดับภาษาที่ใช้ย่อมแตกต่างกัน

 

ข้อมูลจาก thaidept

 

 

- 2010-05-31 2:25:25 โพสต์โดย : admin คนอ่าน 46,088 คน
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล