วิชา ๙ หน้า ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ

วิชา ๙ หน้า ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท. ) สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙ จึงได้จัดทำวีดีโอสารคดี ชุด “วิชา๙หน้า” ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ ที่นำเสนอ ๙ วิชาจากแรงบันดาลใจจากศาสตร์ของพ่อ โดยถ่ายทอดเรื่องราวผ่านมุมมองของ ๙ บุคคลซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดในแวดวงต่างๆ ที่ได้ลงไปสัมผัสจริงจากโครงการพระราชดำริต่างๆ ทั่วประเทศ และยังเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวชุมชน เพื่อช่วยกระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่อีกด้วย

หรือสามารถดาวน์โหลดในรูปแบบของ e-book >>คลิก<<

สารคดีชุดที่ 1 : วิชาปรุงไทยในใจคน พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ

สารคดีชุดที่ 2 : วิชาชลปราการ เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก

สารคดีชุดที่ 3 : วิชาหลอกฟ้า ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

สารคดีชุดที่4:วิชานิเวศปฐมวัยศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี

สารคดีชุดที่ 5 : วิชาหมอดิน ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ จ.ราชบุรี

สารคดีชุดที่ 6 : วิชาปลูกรักษ์ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จ.เชียงใหม่

สารคดีชุดที่ 7 : วิชาธรรมชาติสามัคคี โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก

สารคดีชุดที่ 8 : วิชาตำนานพันธุ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร

สารคดีชุดที่ 9 : วิชารักแรงโน้มถ่วง โครงการแก้มลิงในพระราชดำริทุ่งทะเลหลวง จ.สุโขทัย

ที่มา : teenee

รับตรง 60 , gat pat 60 , แอดมิชชั่น , admission 60 , o-net 60 , 9 วิชาสามัญ

รัชกาลที่ 9 ประวัติ คำสอน
- 2017-10-20 2:25:31 โพสต์โดย : fonnie คนดู 480 คน