โรงเรียนสอนภาษาจีน

http://www.tantichinese.com
โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ เกิดจากแนวคิดที่ต้องการสอนภาษาจีนในไทยให้เกิดประสิทธิภาพกับผู้เรียนสูงสุุด สามารถนำไปใช้อย่าง ได้ผลและพูดได้จริง บรรยากาศการเรียนเน้นความสนุกสนาน เฮฮา เพื่อให้ผู้เรียนไม่เบื่อและเรียนภาษาจีนได้อย่างมีความสุข สะดวกสบาย อยู่ในห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ถนนแจ้งวัฒนะเราเน้นการเรียนแบบห้องเล็ก เพื่ิอให้นักเรียนได้เรียนตัวต่อตัว กับอาจารย์ผู้สอนโดยตรง พร้อมฝึกและเสริมสร้างความกล้า แสดงออกของเด็ก ทำให้เด็กๆ สามารถพัฒนาศักยภาพ ทางด้านสติปัญญา (I.Q.) และทักษภาพทางด้านอารมณ์ (E.Q.) ไปพร้อมๆกัน ช่วยปู พื้นฐานและพัฒนาทักษะทางด้านภาษาจีน

หลักสูตรภาษาจีน | เป็นหลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็กเล็ก, เด็กโต, นักเรียน, นักธุรกิจ
1.คอร์สติวข้อสอบ PAT
เป็นการเรียนแบบตัวต่อตัวโดยอาจาร์ยที่ติวเข้มเป็นคนจีน เน้นฝึกทำโจทย์ข้อสอบเก่าๆ อธิบายโจทย์ข้อสอบอย่างละเอียด (ด้วยภาษาไทย ) อย่างมีประสิทธิภาพและยังฝึกความเร็วในการทำข้อสอบภาษาจีน PAT สำหรับน้องๆกำลังมองหาโรงเรียนสอนภาษาจีน ที่มีการติวข้อสอบ PAT เพื่อสอบเข้ามหาลัยในระดับมัธยมปลาย การสอบ PAT จะเน้นในเรื่องไวยากรณ์จีนและความรู้ทั่วไป เจาะลึกโครงสร้าง

2. คอร์สติวข้อสอบ HSK
การสอบวัดระดับภาษาจีน(HSK) เพื่อเป็นการทดสอบผู้ที่มีความรู้ภาษาจีนใบประกาศนี้ สามารถใช้เป็นหลักฐานเพื่อศึกษาต่อประเทศจีนในระดับสูงหรือระดับปริญญาโทได้ การติวเพื่อนำไปสอบ HSK นั้น จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงคำศัพท์ที่ใช้ในการออกสอบแล้ว ยังสามารถเรียนรู้ถึงวิธีการใช้คำศัพท์เหล่านั้น รวมไปถึงวิธีอ่านโจทย์ ทำความเข้าใจอย่างรวดเร็ว และเทคนิคลัดต่างๆอีกมากมาย

3. Intermediate Chinese Course หลักสูตรภาษาจีนเร่งรัด
เป็นหลักสูตรภาษาจีนเร่งรัด สำหรับผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่สนใจทั่วไป เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาว่างจากการทำงานใน เวลาอันสั้น สามารถเลือกเวลาเรียนเองได้ตามที่ต้องการ คล้ายกับหลักสูตร Private ซึ่งสามารถเรียนตัว ต่อตัวกับอาจารย์ผู้สอนได้โดยตรง หรือสามารถเลือกเรียนเป็นกลุ่มเล็กตามความ ต้องการได้ ทางสถาบันจะปรับระยะเวลาเรียนตามความเหมาะสมให้ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้สำหรับผู้ที่มีเวลาอันสั้นได้ศึกษาภาษาจีนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนต่อไป
4. Chinese Q.Q. Course หลักสูตรภาษาจีน
เป็นหลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็กเล็กอายุ 5-6 ปี เน้นทักษะทางภาษาจีนที่เหมาะสำหรับชีวิตประจำวัน ช่วยฝึกให้เด็กสามารถจดจำสิ่งของรอบๆ ตัวด้วยภาษาจีนได้ ทำให้เด็กๆ สามารถสื่อสารภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว พร้อมด้วยบรรยากาศการเรียนการสอนที่สนุกสนานไม่น่าเบื่อ ทั้งยังสอดแทรกกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก ทำให้เด็กๆ สามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านสติปัญญา (I.Q.) และทักษภาพทางด้านอารมณ์ (E.Q.) ไปพร้อมๆ กัน
5. Chinese Interest Course หลักสูตรภาษาจีน
เป็นหลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็กโตอายุ 7-11 ปี เน้นทักษะทางภาษาจีนในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นการฟัง, พูด, อ่าน, เขียนสัทอักษรจีน (พินอิน) และลำดับขีดตัวอักษรจีน ด้วยบรรยากาศการเรียนการสอนที่สนุกสนานไม่น่าเบื่อ พร้อมฝึกและเสริมสร้างความกล้าแสดงออกของเด็ก ทำให้เด็กๆ สามารถพัฒนาทักษภาพทางด้านสติปัญญา (I.Q.) และศักยภาพทางด้านอารมณ์ (E.Q.) ไปพร้อมๆ กัน เพื่อปูพื้นฐานและพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาจีนต่อไป
6. Standard Chinese Course หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักเรียน 12 ปีขึ้นไป (HSK)
เป็นหลักสูตรภาษาจีนมาตรฐาน เหมาะสำหรับนักเรียน อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ทั้งมีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐานทางด้านภาษาจีนมาก่อน เน้นทักษะภาษาจีนทั้งด้านการฟัง, พูด, อ่านและเขียนในเนื้อหาของทุกๆ บท ยังแทรกหลักไวยากรณ์ไว้ด้วยเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาจีนสำหรับการสอบวัดระดับ HSK เพื่อเรียนต่อหรือการทำงานที่ใช้ภาษาจีน การสอบ Admission เพื่อเข้าหาวิทยาลัยสำหรับนักเรียนม.ปลาย ทั้งยังสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย
7. Chinese Private Course หลักสูตรภาษาจีน
เป็นหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจเรียนเดี่ยวหรือตัวต่อตัว เหมาะสำหรับนักธุรกิจ, พนักงานบริษัทและบุคคลที่สนใจทั่วไป เน้นทักษะทางด้านฟัง, พูด, อ่าน, เขียน โดยผู้เรียนสามารถซักถามอาจารย์ผู้สอนได้ตลอดเวลา จึงทำให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้เร็วขึ้น ทำให้ศักยภาพทางการเรียนของผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ชั้น 11 ถนนแจ้งวัฒนะ
ห้อง 1107 ชั้น 11
อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี
นนทบุรี 11120
โทรศัพท์: 02 835 3559, (มือถือ) 085 254 8666
email:chinese-tanti2000@hotmail.com

สถาบันสอนภาษา
- 2011-09-25 6:01:40 โพสต์โดย : admin คนดู 2,360 คน