รวมสถาบันสอนภาษาเกาหลี

 

 

สถาบันสอนภาษาเกาหลี    

โรงเรียนสอนภาษา CYES
เปิดหลักสูตรการเรียนภาษา สอนภาษาจีน สอนภาษาเกาหลี และสอนภาษาญี่ปุ่น จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ นอกห้องเรียน เช่นการจัดแคมป์ภาษา
http://www.cyes-easykorean.com

สถาบันภาษา cyes
เปิดสอนภาษาจีน สอนภาษาเกาหลี และสอนภาษาญี่ปุ่น ในเว็บไซต์มีฟ้อนท์ภาษาจีนให้ดาวน์โหลด
http://www.cyes-chinese.com

สถาบันสอนภาษาแบ๊บติสต์
สถาบันสอนภาษา ซึ่งเปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495 รับสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง และภาษาเกาหลี
http://www.bscbaptist.com

โรงเรียนสถาบันสอนภาษาทองอินทร์
เปิดสอนภาษาเกาหลี ตั้งแต่เริ่มต้น และผู้ที่ไม่เคยเรียนมาก่อน มีเทปเรียนด้วยตนเอง
http://www.thonginphone.com 

สถาบันสอนและแปลภาษานานาชาติ
สถาบันสอนภาษาและแปลภาษานานาชาติ สำหรับผู้ที่ต้องการเรียน หรือฟื้นฟูภาษาต่างประเทศต่างๆ ทุกภาษาทั่… (ทุกภาษา)
http://www.inter-latin.com

ศูนย์ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
เปิดสอนหลักสูตรสอนภาษาเกาหลี สำหรับผู้ที่สนใจ มีให้เลือกหลายหลักสูตร ตามความต้องการ ภายในเว็บไซต์…
http://www.klecc.co.th

ศูนย์เวิล์ดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เปิดหลักสูตรภาษานานาชาติ เช่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ การวาดรูป การต่อสู้
http://www.wasc.co.th

 

สถาบันสอนภาษาอื่นๆ