กำลังรับสมัคร เรียนต่อ ม.ปลายที่ญี่ปุ่น ภาคเรียนเมษายน 2011

โรงเรียนมัธยมปลายจากประเทศญี่ปุ่น กำลังเปิดรับสมัคร สอบตรงคัดเลือกนักเรียนไทย
เข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ประเทศญี่ปุ่น ภาคเรียนเดือนเมษายน 2011

::OISCA SENIOR HIGH SCHOOL::
โรงเรียนมัธยมปลายจากจังหวัด Shizuoka
กำลังเปิดรับสมัครเรียนต่อหลักสูตรมัธยมปลาย 3 ปี (ม.4 6)
วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2010
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> http://www.jeducation.com/THAI/seminar/oisca/highschool_apr2011.html

::MEITOKU GIJUKU SENIOR HIGH SCHOOL::
กำลังเปิดรับสมัครสอบตรงเข้าศึกษาต่อหลักสูตร 1 ปี (ม.6) และ 3 ปี (ม.4 6)
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2010
ที่โรงแรม Grand Millennium Sukhumwit ชั้น 5 ถ.อโศก กรุงเทพฯ
ฟรค่าสมัครสอบ!! (ปกติ 2,000 บาท)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> http://www.jeducation.com/THAI/seminar/meitoku/oct2010/exam.htm

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
สามารถรับเอกสารเพิ่มเติม ชมวีดีโอแนะนำโรงเรียน ปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้ที่ >>
สถาบันสอนภาษา ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 23 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ
โทร: 0-2267-7726 E-mail: news@jeducation.com
www.jeducation.com

สถาบันสอนภาษา
- 2010-10-8 1:58:52 โพสต์โดย : admin คนดู 989 คน