งานวิจัยชี้พ่อแม่ยุคใหม่เป็นหนี้ส่งลูกเรียนมหาลัย

งานวิจัยชี้พ่อแม่ยุคใหม่เป็นหนี้ส่งลูกเรียนมหาลัย

new8-01-16317

ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดผลสำรวจเรื่อง “ต้นทุนชีวิตเยาวชนต่อการสอบเข้าอุดมศึกษาไทย”ว่า จากการสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนชั้นม.ปลายและผู้ปกครองที่อยู่ในและนอกเขตอำเภอเมือง พื้นที่กรุงเทพฯ และ 4 จังหวัดหัวเมืองใหญ่ รวม 2,075 คน เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่ออุดมศึกษา

สำรวจเมื่อเดือนมีนาคม-เมษายน 2559 พบว่านักเรียนชั้น ม.ปลาย 60 % เรียนพิเศษ ส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้ปานกลางและค่อนข้างมีฐานะ โดยเด็กลงเรียนกวดวิชาเฉลี่ย 2-3 วิชาต่อปีการศึกษา สูงสุด 7 วิชา ต่ำสุด 1 วิชา มีค่าใช้จ่ายจากการเรียนพิเศษตลอดช่วงชั้น ม.ปลาย เฉลี่ยคนละ 19,748.43 บาท ทั้งนี้สาเหตุที่ต้องเรียนพิเศษคือ อยากได้เทคนิคการทำข้อสอบได้เกรดดี ๆ เพื่อเรียนต่อ 36 % และเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจ/ไม่รู้เรื่อง 33%

“เมื่อดูรายจ่ายตลอดการเรียนชั้นม.4-6 ซึ่งเป็นการลงทุนเพื่อศึกษาต่ออุดมศึกษา พบว่า เฉลี่ยอยู่ที่คนละ 61,199 บาท
คิดเป็น 6 % ของรายได้ในครัวเรือน อาทิรายจ่ายในโรงเรียน(ค่าเทอม/ค่ารถ/ค่าอาหารกลางวัน)17,823 บาท รายจ่ายในการเรียนพิเศษ (ค่าเรียนพิเศษ/ค่ารถ/ค่าที่พัก) 22,592 บาทรายจ่ายในการสมัครสอบ (ค่าสมัครสอบ/ค่ามัดจำเพื่อรักษาสิทธิ์/ค่ารถ/ค่าที่พัก)20,040 บาท นอกจากนี้ยังพบว่าค่ามัดจำเพื่อรักษาสิทธิ์เฉลี่ยอยู่ที่ 10,610 บาท โดยมีการจ่ายเงินค่ามัดจำสูงถึง
91,000 บาท

ขณะที่ความพร้อมของผู้ปกครองในการสนับสนุนค่าใช้จ่าย พบว่าไม่ว่าผู้ปกครองจะฐานะใดล้วนมีความพร้อมที่จะสนับสนุนเพื่อให้บุตรหลานได้เรียนต่ออุดมศึกษาแม้ว่าจะต้องไปกู้ยืมเงินมาก็ตาม โดยพบสัดส่วนการกู้ยืมเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาในครัวเรือนยากจน52% ฐานะปานกลาง 27% และค่อนข้างมีฐานะ 19% ทั้งนี้ผมมองว่าควรตั้งกองทุนช่วยเหลือเด็กม.ปลายที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เกี่ยวกับรายจ่ายการเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษามากขึ้น” ศ.ดร.สมพงษ์
กล่าว

ศ.ดร.สมพงษ์ กล่าวต่อไปว่าส่วนการสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษานั้น พบว่า เด็ก ม.6 ต้องสอบเฉลี่ย 6-7 สนามโดยนักเรียน64 % สะท้อนว่าการรับตรงของมหาวิทยาลัยทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน ส่วนความคิดเห็นต่อการแอดมิชชั่นพบว่ามีการทดสอบมากเกินไป 71 % ข้อสอบยากเกินไปไม่เหมาะสมกับเนื้อหาที่โรงเรียนสอน57% และค่าสมัครสอบแพงมาก 35%

ทั้งนี้เด็กอยากให้ลดจำนวนการสอบลงสอนในสิ่งที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย ปรับปรุงคุณภาพครูเพื่อลดการกวดวิชาขณะที่ผู้ปกครองอยากให้รัฐควบคุมค่าสมัครสอบ เพื่อลดค่าใช้จ่ายอย่างไรก็ตามในเร็วๆ นี้ ตนจะนำผลวิจัยดังกล่าวเสนอรมว.ศึกษาธิการเพื่อพิจารณาต่อไป.

ขอบคุณที่มา: http://www.thaiquote.org/content/1952

ที่มา :  postjung

ข่าวการศึกษารับตรง 60สอบครูผู้ช่วยgat pat 60แนวข้อสอบ กพ , แอดมิชชั่น

TEEN NEWS
- 2017-03-16 11:26:40 โพสต์โดย : fonnie คนดู 1,251 คน