คุรุสภาย้ำเลิกรับรองหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู

ย้ำเลิกรับรองหลักสูตรป.บัณฑิต<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />

 

ดร.ดิเรก พรสีมา ประธานคณะกรรมการคุรุสภา เปิดเผยว่า ตามที่คุรุสภาได้ประกาศยกเลิกการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) และหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ   ตั้งแต่ 19 ส.ค. 2553 แต่เนื่องจากเป็นช่วงคาบเกี่ยวที่สถาบันผลิตครูบางแห่งได้รับสมัครนักศึกษารุ่นใหม่ก่อนที่จะได้รับหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจากคุรุสภา ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาและสถาบันได้รับความเดือดร้อน ดังนั้นคุรุสภาจึงได้ให้สถาบันผลิตครูที่รับนักศึกษาหลักสูตรป.บัณฑิตในช่วงเวลาดังกล่าว จัดส่งเอกสารซึ่งประกอบด้วย ประกาศการรับ สมัครนักศึกษา รายชื่อนักศึกษา หลักฐานการลงทะเบียนเรียนนับจนถึงวันที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจากคุรุสภา รายชื่อคณาจารย์ผู้สอน และตารางสอน มายังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาภายในวันที่ 15 พ.ย.นี้ เพื่อคุรุสภาจะได้ส่งคณะกรรมการไปประเมินและพิจารณาอนุมัติเป็นราย ๆ ไแต่หากส่งมาหลังวันที่ 15 พ.ย. ก็จะไม่รับพิจารณาอีก

   

ผมขอเตือนไปยังผู้ที่จะลงทะเบียนเรียนหลักสูตรป.บัณฑิตในสถาบันการศึกษา ต่าง ๆ ให้ตรวจสอบข้อมูลจากคุรุสภาก่อนว่า สถาบันนั้น ๆ ได้รับการรับรองหลักสูตรจากคุรุสภาหรือไม่ เพราะถ้าไม่ได้รับการรับรอง เมื่อเรียนจบจะไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ และคุรุสภาก็จะไม่เยียวยาให้ เพราะถือว่าได้แจ้งเตือนมาโดยตลอด ดร.ดิเรก กล่าว.

 

ที่มา : นสพ.เดลินิวส์

ข่าวการศึกษา
- 2010-10-13 9:17:55 โพสต์โดย : admin คนดู 3,310 คน