สพฐ.เสนอร.ร.จัดซื้อหนังสือเรียนฟรีเอง

สพฐ.เสนอร.ร.จัดซื้อหนังสือเรียนฟรีเอง<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />

 

สพฐ.เตรียงชงเรื่องเสนอ รมว.ศธ. เปลี่ยนแปลงการดำเนินการตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ยืดหยุ่นให้ร.ร.จัดซื้อหนังสือได้อิสระ พร้อมปล่อยให้ผู้ปกครองบริหารจัดการค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบได้ตามความต้องการที่แท้จริง

 

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ว่า สพฐ.กำลังเตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินการตามโยบายเรียนฟรี 15 อย่างมีคุณภาพเข้าสู่ปีที่ 3 เป็นการเตรียมการตามที่ได้รับมอบหมายจากนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) อย่างไรก็ตาม สพฐ.เตรียมเสนอ รมว.ศธ.พิจารณาเปลี่ยนแปลงกติกาในการดำเนินการบางเรื่องให้มีความยืดหยุ่นขึ้น

 

                นายชินภัทร กล่าวต่อว่า เรื่องแรกนั้น จะเสนอให้ผู้ปกครองสามารถเลือกบริหารจัดการเงินค่าเครื่องแบบและค่าอุปกรณ์การเรียนได้เองตามความเหมาะสม เช่น ถ้านักเรียนยังมีอุปกรณ์การเรียนเดิมเหลืออยู่ ให้สามารถนำเงินค่าอุปกรณ์การเรียนไปสมทบกับค่าเครื่องแบบเพื่อจัดซื้อเครื่องแบบเพิ่มขึ้นได้ ขณะเดียวกัน ก็จะเสนอให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการงบค่าตำราเรียนได้อย่างยืดหยุ่นขึ้นเช่นกัน ที่ผ่านมางบค่าตำราเรียนมีการกำหนดวงเงินไว้ตายตัวเป็นรายชั้นเรียน เมื่อเงินเหลือหรือเงินขาดไม่สามารถเกลี่ยนเงินค่าตำราเรียนของแต่ละชั้นปีหรือแต่ละกลุ่มสาระมารวมกันได้ ทำให้ไม่สะดวกต่อการจัดซื้อ ควรปรับให้สามารถเกลี่ยมาจัดซื้อตำราเรียนได้ตามความเป็นจริงแต่ต้องไม่เกินเพดานที่สพฐ.กำหนดไว้ หากเงินยังเหลือสถานศึกษาสามารถนำมาจัดซื้อหนังสือเสริมได้ อีกทั้ง ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป หนังสือเรียนฟรีนั้น จะแจกให้ประจำตัวเด็กไม่เลย ไม่ใช่หนังสือยืมเรียนเหมือนปีที่ผ่าน ๆ มา

 

                สพฐ.จะเสนอผลการวิจัยนโยบายเรียนฟรี 15 ปีกับการลดรายจ่ายของผู้ปกครองให้ รมว.ศธ.พิจารณาด้วย พบว่า นโยบายนี้สามารถลดรายจ่ายของผู้ปกครองทุกชั้นปี(อนุบาล 1 ถึง ม.6 ) โดยช่วยประหยัดเงินในภาคเรียนแรกตั้งแต่ 1,665 บาทถึง 4,320 บาท ภาคเรียนที่ 2 ประหยัดเงินตั้งแต่ 1,664 บาท ถึง 2,604 บาท แต่ถ้าเป็นนักเรียนยากจนที่รายได้ครอบครัวต่ำว่า 40,000 บาทต่อ ซึ่งจะได้ค่าปัจจัยพื้นฐานเพิ่มอีกคนละ 1,000 บาทต่อปีในระดับประถมศึกษาแล้ว สามารถลดรายจ่ายผู้ปกครองได้ 2,516 บาท ถึง 2,944 บาท ในภาคเรียนแรก และในภาคเรียนที่ 2 ลดรายจ่ายได้ 1,885 บาท ส่วนนักเรียนยากจนในระดับมัธยมศึกษาซึ่งได้ค่าปัจจัยพื้นฐานคนละ 3,000 บาทต่อปี สามารถลดรายจ่ายผู้ปกครองได้ 4,560 บาท ถึง 5,193 บาท ในภาคเรียนแรก และในภาคเรียนที่ 2 ลดรายจ่ายได้ 3,900 บาท

 

                อนึ่ง สำหรับอัตราค่าอุปกรณ์การเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี นั้น จัดสรรให้ ระดับอนุบาล คนละ 100 บาทต่อปี ประถมศึกษา คนละ 150 บาทต่อปี มัธยมต้น คนละ 210 บาทต่อปี มัธยมปลาย คนละ 230 บาทต่อปี ส่วนค่าเครื่องแบบ อนุบาล คนละ 300 บาต่อปี ประถมศึกษา คนละ 360 บาทต่อปี มัธยมต้น คนละ 450 บาทต่อปี มัธยมปลาย คนละ 500 บาทต่อปี

 

ข่าวการศึกษา
- 2011-02-2 11:42:55 โพสต์โดย : admin คนดู 2,307 คน