โควต้ารับนร. ม.1-ม.4 โรงเรียนดัง ปีการศึกษา 54

เผยยอดรับ นร.ม.1-ม.4 โรงเรียนดัง ปีการศึกษา 54<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลได้แจ้งแผนการรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2554 มาให้แล้ว ซึ่งแผนดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายที่ให้รับนักเรียนไม่เกิน 50 คนต่อห้องและห้ามมีการฝากเด็ก โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) กรุงเทพมหานคร เขต 1 รร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.1 ห้องปกติ 450 คน ห้องพิเศษ เช่น หลักสูตรอิงลิชโปรแกรม รับ 35 คน ม.4 ห้องปกติ 450 คน รร.ไตรมิตรวิทยาลัย ม.1 ห้องปกติ 300 คน ห้องพิเศษ 36 คน ม.4 ห้องปกติ 250 คน รร.ชิโนรสวิทยาลัย ม.1 ห้องปกติ 450 คน ห้องพิเศษ 72 คน รร.เทพศิรินทร์ ม.1 ห้องปกติ 400 คน ห้องพิเศษ 80 คน ม.4 ห้องปกติ 470 คน ห้องพิเศษ 60 คน รร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ม.1 ห้องปกติ 315 คน ม.4 ห้องปกติ 315 คน รร.นวมิน ทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล ม.1 ห้องปกติ 400 คน ห้องพิเศษ 120 คน ม.4 ห้องปกติ 360 คน ห้องพิเศษ 120 คน รร.เบญจมราชาลัย ม.1 ห้องปกติ 400 คน ม.4 ห้องปกติ 350 คน ห้องพิเศษ 36 คน

รร.บางปะกอกวิทยาคม ม.1 ห้องปกติ 400 คน ห้องพิเศษ 76 คน ม.4 ห้องปกติ 550 คน รร.ปัญญาวรคุณ ม.1 ห้องปกติ 400 คน ห้องพิเศษ 60 คน ม.4 ห้องปกติ 280 คน ห้องพิเศษ 30 คน รร.โพธิสารพิทยากร ม.1 ห้องปกติ 350 คน ห้องพิเศษ 60 คน ม.4 ห้องปกติ 360 คน ห้องพิเศษ 60 คน รร.ทวีธาภิเศก ม.1 ห้องปกติ 500 คน ห้องพิเศษ 80 คน ม.4 ห้องปกติ 405 คน ห้องพิเศษ 35 คน รร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ม.1 ห้องปกติ 315 คน ม.4 ห้องปกติ 135 คน รร.ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ม.1 ห้องปกติ 400 คน ม.4 ห้องปกติ 300 คน รร.มัธยมวัดดุสิตาราม ม.1 ห้องปกติ 320 คน ห้องพิเศษ 36 คน ม.4 ห้องปกติ 280 คน ห้องพิเศษ 36 คน รร.มัธยมวัดนายโรง ม.1 ห้องปกติ 40 คน ห้องพิเศษ 150 คน ม.4 ห้องปกติ 80 คน ห้องพิเศษ 120 คน รร.มัธยมวัดหนองแขม ม.1 ห้องปกติ 500 คน ห้องพิเศษ 72 คน ม.4 ห้องปกติ 405 คน ห้องพิเศษ 36 คน รร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ม.1 ห้องปกติ 400 คน ม.4 ห้องปกติ 320 คน รร.มัธยมวัดสิงห์ ม.1 ห้องปกติ 450 คน ห้องพิเศษ 132 คน ม.4 ห้องปกติ 360 คน ห้องพิเศษ 66 คน รร.โยธินบูรณะ ม.1 ห้องปกติ 400 คน ห้องพิเศษ 125 คน ม.4 ห้องปกติ 540 คน ห้องพิเศษ 150 คน รร.วัดราชบพิธ ม.1 ห้องปกติ 400 คน ห้องพิเศษ 72 คน ม.4 ห้องปกติ 400 คน รร.วัดนวลนรดิศ ม.1 ห้องปกติ 400 คน ห้องพิเศษ 80 คน ม.4 ห้องปกติ 500 คน รร.วัดอินทราราม ม.1 ห้องปกติ 400 คน ม.4 ห้องปกติ 200 คน รร.วัดราชโอรส ม.1 ห้องปกติ 350 คน ห้องพิเศษ 90 คน ม.4 ห้องปกติ 400 คน รร.วัดพุทธบูชา ม.1 ห้องปกติ 450 คน ม.4 ห้องปกติ 400 คน

สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 รร.จันทร์หุ่นบำเพ็ญ ม.1 ห้องปกติ 300 คน ม.4 ห้องปกติ 315 คน รร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ม.1 ห้องปกติ 720 คน ม.4 ห้องปกติ 450 คน รร.ดอนเมืองจาตุรจินดา ม.1 ห้องปกติ 500 คน ม.4 ห้องปกติ 350 คน รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 ห้องปกติ 500 คน ห้องพิเศษ 72 คน ม.4 ห้องปกติ 550 คน ห้องพิเศษ 36 คน รร.เทพลีลา ม.1 ห้องปกติ 400 คน ห้องพิเศษ 60 คน ม.4 ห้องปกติ 280 คน รร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 ห้องปกติ 650 คน ห้องพิเศษ 66 คน ม.4 ห้องปกติ 400 คน รร.นวมินทราชินูทิศ กรุงเทพมหานคร ม.1 ห้องปกติ 550 คน ห้องพิเศษ 30 คน ม.4 ห้องปกติ 320 คน รร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 ม.1 ห้องปกติ 550 คน ห้องพิเศษ 30 คน ม.4 ห้องปกติ 320 คน รร.นวมิทราชูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 ห้องปกติ 360 คน ห้องพิเศษ 132 คน ม.4 ห้องปกติ 500 คน ห้องพิเศษ 60 คน รร.นนทรีวิทยา ม.1 ห้องปกติ 550 คน ห้องพิเศษ 36 คน ม.4 ห้องปกติ 315 คน ห้องพิเศษ 36 คน รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 ห้องปกติ 700 คน ห้องพิเศษ 72 คน ม.4 ห้องปกติ 750 คน ห้องพิเศษ 36 คน รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 ม.1 ห้องปกติ 600 คน ห้องพิเศษ 140 คน ม.4 ห้องปกติ 630 คน รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 ม.1 ห้องปกติ 400 คน ห้องพิเศษ 36 คน ม.4 ห้องปกติ 350 คน รร.บางกะปิสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ ม.1 ห้องปกติ 500 คน ม.4 ห้องปกติ 300 คน รร.บางกะปิ ม.1 ห้องปกติ 600 คน ม.4 ห้องปกติ 480 คน รร.ปทุมคงคา ม.1 ห้องปกติ 450 คน ห้องพิเศษ 72 คน ม.4 ห้องปกติ 315 คน ห้องพิเศษ 36 คน รร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ม.1 ห้องปกติ 450 คน ม.4 ห้องปกติ 400 คน รร.สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ม.1 ห้องปกติ 450 คน ห้องพิเศษ 40 คน ม.4 ห้องปกติ 320 คน

รร.สตรีวิทยา 2 ม.1 ห้องปกติ 700 คน ห้องพิเศษ 90 คน ม.4 ห้องปกติ 810 คน รร.สารวิทยา ม.1 ห้องปกติ 600 คน ห้องพิเศษ 102 คน ม.4 ห้องปกติ 550 คน ห้องพิเศษ 80 คน รร.สตรีศรีสุริโยทัย ม.1 ห้องปกติ 350 คน ห้องพิเศษ 66 คน ม.4 ห้องปกติ 320 คน รร.สุรศักดิ์มนตรี ม.1 ห้องปกติ 600 คน ม.4 ห้องปกติ 630 คน รร.สายน้ำผึ้ง ม.1 ห้องปกติ 450 คน ห้องพิเศษ 60 คน ม.4 ห้องปกติ 540 คน รร.สิริรัตนาธร ม.1 ห้องปกติ 500 คน ห้องพิเศษ 60 คน ม.4 ห้องปกติ 350 คน ห้องพิเศษ 80 คน รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 ห้องปกติ 750 คน ห้องพิเศษ 36 คน ม.4 ห้องปกติ 850 คน ห้องพิเศษ 36 คน รร.นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ม.1 ห้องปกติ 500 คน ห้องพิเศษ 60 คน ม.4 ห้องปกติ 405 คน ห้องพิเศษ 30 คน รร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ม.1 ห้องปกติ 600 คน ห้องพิเศษ 66 คน ม.4 ห้องปกติ 405 คน ห้องพิเศษ 36 คน รร.ฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 ห้องปกติ 750 คน ห้องพิเศษ 36 คน ม.4 ห้องปกติ 750 คน ห้องพิเศษ 36 คน รร.ฤทธิยะวรรณาลัย 2 ม.1 ห้องปกติ 450 คน ห้องพิเศษ 36 คน ม.4 ห้องปกติ 270 คน รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนา รัชดา ม.1 ห้องปกติ 500 คน ห้องพิเศษ 30 คน ม.4 ห้องปกติ 400 คน รร.พรตพิทยพยัต ม.1 ห้องปกติ 600 คน ห้องพิเศษ 72 คน ม.4 ห้องปกติ 400 คน ห้องพิเศษ 36 คน รร.พระโขนงวิทยาลัย ม.1 ห้องปกติ 600 คน ม.4 ห้องปกติ 405 คน ห้องพิเศษ 36 คน

รร.มัธยมวัดหนองจอก ม.1 ห้องปกติ 650 คน ห้องพิเศษ 30 คน ม.4 ห้องปกติ 400 คน ห้องพิเศษ 30 คน รร.มัธยมวัดบึงทองหลาง ม.1 ห้องปกติ 450 คน ม.4 ห้องปกติ 300 คน รร.มัธยมวัดธาตุทอง ม.1 ห้องปกติ 500 คน ม.4 ห้องปกติ 240 คน รร.ยานนาเวศวิทยาคม ม.1 ห้องปกติ 450 คน ม.4 ห้องปกติ 360 คน รร.ราชดำริ ม.1 ห้องปกติ 600 คน ม.4 ห้องปกติ 500 คน รร.ราชวินิตบางเขน ม.1 ห้องปกติ 600 คน ม.4 ห้องปกติ 500 คน รร.รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง ม.1 ห้องปกติ 600 คน ม.4 ห้องปกติ 315 คน รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ม.1 ห้องปกติ 440 คน ม.4 ห้องปกติ 280 คน รร.ลาดปลาเค้าพิทยาคม ม.1 ห้องปกติ 585 คน ม.4 ห้องปกติ 400 คน รร.วัดสุทธิวราราม ม.1 ห้องปกติ 500 คน ห้องพิเศษ 72 คน ม.4 ห้องปกติ 600 คน รร.วชิรธรรมสาธิต ม.1 ห้องปกติ 500 คน ห้องพิเศษ 30 คน ม.4 ห้องปกติ 320 คน ห้องพิเศษ 30 คน รร.ศรีพฤฒา ม.1 ห้องปกติ 546 คน ม.4 ห้องปกติ 546 คน รร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ ม.1 ห้องปกติ 750 คน ห้องพิเศษ 36 คน ม.4 ห้องปกติ 450 คน ห้องพิเศษ 36 คน รร.หอวัง ม.1 ห้องปกติ 650 คน ม.4 ห้องปกติ 750 คน ห้องพิเศษ 35 คน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 ห้องปกติ 400 คน ห้องพิเศษ 144 คน ม.4 ห้องปกติ 550 คน ห้องพิเศษ 110 คน รร.สตรีวิทยา ม.1 ห้องปกติ 400 คน ห้องพิเศษ 72 คน ม.4 ห้องปกติ 644 คน ห้องพิเศษ 30 คน รร.สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.1 ห้องปกติ 400 คน ม.4 ห้องปกติ 500 คน รร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.1 ห้องปกติ 240 คน ห้องพิเศษ 108 คน ม.4 ห้องปกติ 360 คน ห้องพิเศษ 72 คน รร.สามเสนวิทยาลัย ม.1 ห้องปกติ 300 คน ห้องพิเศษ 144 คน ม.4 ห้องปกติ 450 คน ห้องพิเศษ 180 คน รร.สันติราษฎร์วิทยาลัย ม.1 ห้องปกติ 550 คน ห้องพิเศษ 40 คน ม.4 ห้องปกติ 450 คน รร.สตรีวัดระฆัง ม.1 ห้องปกติ 250 คน ห้องพิเศษ 70 คน ม.4 ห้องปกติ 360 คน รร.สุวรรณารามวิทยาคม ม.1 ห้องปกติ 450 คน ห้องพิเศษ 72 คน ม.4 ห้องปกติ 315 คน

รร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ ม.1 ห้องปกติ 400 คน ห้องพิเศษ 80 คน ม.4 ห้องปกติ 400 คน รร.ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 ม.1 ห้องปกติ 400 คน ม.4 ห้องปกติ 350 คน รร.ราชวินิตมัธยม ม.1 ห้องปกติ 450 คน ม.4 ห้องปกติ 360 คน รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ม.1 ห้องปกติ 400 คน ห้องพิเศษ 72 คน ม.4 ห้องปกติ 600 คน รร.ศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ ม.1 ห้องปกติ 500 คน ห้องพิเศษ 80 คน ม.4 ห้องปกติ 450 คน รร.ศึกษานารี ม.1 ห้องปกติ 500 คน ห้องพิเศษ 80 คน ม.4 ห้องปกติ 500 คน ห้องพิเศษ 80 คน รร.ศึกษานารีวิทยา ม.1 ห้องปกติ 450 คน ห้องพิเศษ 72 คน ม.4 ห้องปกติ 405 คน รร.อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ม.1 ห้องปกติ 500 คน ห้องพิเศษ 72 คน ม.4 ห้องปกติ 320 คน ห้องพิเศษ 72 คน

จังหวัดปทุมธานี รร.คณะราษฎร์บำรุง ม.1 ห้องปกติ 350 คน ห้องพิเศษ 70 คน ม.4 ห้องปกติ 320 คน ห้องพิเศษ 30 คน รร.เตรียมอุดมพัฒนาการ ลำลูกกา ม.1 ห้องปกติ 500 คน ม.4 ห้องปกติ 315 คน รร.เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ม.1 ห้องปกติ 400 คน ม. 4 ห้องปกติ 250 คน ห้องพิเศษ 50 คน รร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ม.1 ห้องปกติ 750 คน ห้องพิเศษ 80 คน ม.4 ห้องปกติ 650 คน ห้องพิเศษ 80 คน รร.สวนกุหลาบ รังสิต ม.1 ห้องปกติ 400 คน ห้องพิเศษ 131 คน ม.4 ห้องปกติ 450 คน ห้องพิเศษ132 คน รร.สายปัญญารังสิต ม.1 ห้องปกติ 270 คน ห้องพิเศษ 132 คน ม.4 ห้องปกติ 225 คน ห้องพิเศษ 66 คน รร.หนองเสือวิทยาคม ม.1 ห้องปกติ 400 คน ม.4 ห้องปกติ 250 คน ห้องพิเศษ 30 คน รร.ธัญญรัตน์ ม.1 ห้องปกติ 600 คน ม.4 ห้องปกติ 550 คน รร.ธัญบุรี ชั้น ม.1 ห้องปกติ 500 คน ห้องพิเศษ 50 คน ม.4 ห้องปกติ 400 คน ห้องพิเศษ 72 คน รร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยา ม.1 ห้องปกติ 300 คน ห้องพิเศษ 50 คน ม.4 ห้องปกติ 315 คน ห้องพิเศษ 90 คน รร.ปทุมวิไล ม.1 ห้องปกติ 750 คน ห้องพิเศษ 35 คน ม.4 ห้องปกติ 500 คน ห้องพิเศษ 70 คน

จังหวัดนครปฐม รร.พระปฐมวิทยาลัย ม.1 ห้องปกติ 700 คน ม.4 ห้องปกติ 600 คน ห้องพิเศษ 80 คน รร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.1 ห้องปกติ 600 คน ม.4 ห้องปกติ 450 คน รร.ราชินีบูรณะ ห้องปกติ 600 คน ห้องพิเศษ 32 คน ม.4 ห้องปกติ 500 คน ห้องพิเศษ 32 คน รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ ศาลายา ม.1 ห้องปกติ 400 คน ห้องพิเศษ 72 คน ม.4 ห้องปกติ 300 คน ห้องพิเศษ 36 คน รร.วัดไร่ขิงวิทยา ม.1 ห้องปกติ 540 คน ห้องพิเศษ 108 คน ม.4 ห้องปกติ 400 คน ห้องพิเศษ 72 คน รร.ศรีวิชัยวิทยา ม.1 ห้องปกติ 630 คน ม.4 ห้องปกติ 450 คน

จังหวัดนนทบุรี รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี ม.1 ห้องปกติ 500 คน ห้องพิเศษ 70 คน ม.4 ห้องปกติ 315 คน ห้องพิเศษ 35 คน รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ม.1 ห้องปกติ 600 คน ห้องพิเศษ 72 คน ม.4 ห้องปกติ 405 คน ห้องพิเศษ 36 คน รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ม.1 ห้องปกติ 300 คน ม.4 ห้องปกติ 150 คน รร.นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ม. 1 ห้องปกติ 500 คน ห้องพิเศษ 36 คน ม.4 ห้องปกติ 500 คน ห้องพิเศษ 36 คน รร.บางบัวทอง ม.1 ห้องปกติ 700 คน ม.4 ห้องปกติ 400 คน รร.เบญจมราชานุสรณ์ ม.1 ห้องปกติ 500 คน ห้องพิเศษ 80 คน ม.4 ห้องปกติ 450 คน ห้องพิเศษ 40 คน รร.ปากเกร็ด ม.1 ห้องปกติ 650 คน ห้องพิเศษ 36 คน ม.4 ห้องปกติ 500 คน ห้องพิเศษ 30 คน รร.รัตนาธิเบศร์ ม.1 ห้องปกติ 450 คน ห้องพิเศษ 35 คน ม.4 ห้องปกติ 270 คน ห้องพิเศษ 30 คน รร.วัดเขมาภิรตาราม ม.1 ห้องปกติ 700 คน ห้องพิเศษ 140 คน ม.4 ห้องปกติ 350 คน ห้องพิเศษ 140 คน รร.สตรีนนทบุรี ม.1 ห้องปกติ 400 คน ห้องพิเศษ 72 คน ม.4 ห้องปกติ 450 คน ห้องพิเศษ 108 คน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี ม.1 ห้องปกติ 750 คน ห้องพิเศษ 110 คน ม.4 ห้องปกติ 800 คน ห้องพิเศษ 150 คน รร.ศรีบุณยานนท์ ม.1 ห้องปกติ 550 คน ห้องพิเศษ 36 คน ม.4 ห้องปกติ 350 คน ห้องพิเศษ 36 คน

จังหวัดสมุทรปราการ รร.เตรียมอุดมน้อมเกล้า สมุทรปราการ ม.1 ห้องปกติ 658 คน ห้องพิเศษ 30 คน ม.4 ห้องปกติ 280 คน ห้องพิเศษ 40 คน รร.เทพศิรินทร์สมุทรปราการ ชั้น ม.1 ห้องปกติ 700 คน ห้องพิเศษ 36 คน ม.4 ห้องปกติ 405 คน ห้องพิเศษ 36 คน รร.นวมินทราชูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ม.1 ห้องปกติ 450 คน ห้องพิเศษ 72 คน ม.4 ห้องปกติ 336 คน ห้องพิเศษ 36 คน รร.นวมินทราชูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 ห้องปกติ 495 คน ห้องพิเศษ 30 คน ม.4 ห้องปกติ 405 คน รร.บางพลีราษฎร์บำรุง ม.1 ห้องปกติ 736 คน ม.4 ห้องปกติ 405 คน รร.มัธยมด่านสำโรง ม.1 ห้องปกติ 480 คน ม.4 ห้องปกติ 200 คน รร.ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษก รร.วัดทรงธรรม ม.1 ห้องปกติ 480 คน ม.4 ห้องปกติ 405 คน รร.ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ม.1 ห้องปกติ 480 คน ม.4 ห้องปกติ 200 คน รร.ราชวินิตบางแก้ว ม.1 ห้องปกติ 500 คน ห้องพิเศษ 96 คน ม.4 ห้องปกติ 675 คน รร.สมุทรปราการ ม.1 ห้องปกติ 450 คน ห้องพิเศษ 72 คน ม.4 ห้องปกติ 440 คน ห้องพิเศษ 30 คน รร.สตรีสมุทรปราการ ม.1 ห้องปกติ 400 คน ห้องพิเศษ 100 คน ม.4 ห้องปกติ 500 คน ห้องพิเศษ 100 คน รร.สมุทรสาครบูรณะ ม.1 ห้องปกติ 600 คน ม.4 ห้องปกติ 405 คน ห้องพิเศษ 30 คน และรร.สมุทรสาครวิทยาลัย ม.1 ห้องปกติ 550 คน ห้องพิเศษ 30 คน ม.4 ห้องปกติ 450 คน ห้องพิเศษ 30 คน.

ที่มา : นสพ.เดลินิวส์

ข่าวการศึกษา
- 2011-02-4 9:36:10 โพสต์โดย : admin คนดู 12,814 คน