สพฐ.เปิดสอบบรรจุครู 48 เขต 785 อัตรา

สพฐ.เปิดสอบบรรจุครู48 เขต 785 อัตรา<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />

 

นายเสน่ห์ ขาวโต รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำรวจตำแหน่งว่างและความต้องการของโรงเรียนในสาขาวิชาที่ขาดแคลน โดยรายงานความประสงค์หรือไม่ประสงค์จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2554 นั้น ขณะนี้มี สพท.ต้องการจะดำเนินการสอบบรรจุแข่งขัน จำนวน  48 เขต รวมเปิดรับ 785 คน ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่กรศึกษาประถมศึกษา (สพป.) นนทบุรี เขต 1 รับ 20 คน สพป.นนทบุรี เขต 2 รับ 4 คน สพป. ปทุมธานี เขต 1 รับ 8  คน สพป.สมุทรปราการ เขต 2 รับ 5 คน สพป.นราธิวาส เขต 2 รับ 9  คน สพป.ยะลา เขต 1 รับ 5  คน สพป.สตูล รับ 3  คน สพป.ชุมพร เขต 1 รับ 4  คน  สพป.ชุมพร เขต 2  รับ  12  คน สพป.สงขลา เขต 3 รับ 10 คน สพป.สุราษฎร์ธานีเขต 1 รับ 6  คน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3  รับ 7 คน สพป.กระบี่ รับ 5  คน สพป.ภูเก็ต รับ 3  คน สพป.ระนอง รับ 7  คน สพป.กาญจนบุรี เขต 2 รับ 5  คน สพป.กาญจนบุรี เขต 3 รับ 4 คน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  รับ 9  คน สพป.ราชบุรี เขต 1  รับ  11  คน สพป.ราชบุรี เขต 2  รับ 3 คน สพป.สุพรรณบุรี เขต 2  รับ 9  คน สพป.สุพรรณบุรี เขต 3  รับ 6 คน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 รับ 20 คน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 รับ 30 คน สพป.สระบุรี เขต 2 รับ 7 คน สพป.กำแพงเพชร เขต 2 รับ 42 คน สพป.ตาก เขต 2 รับ 7  คน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 รับ 3  คน สพป.เชียงราย เขต 2 รับ 24  คน สพป.เชียงราย เขต 3  รับ 7  คน  สพป.เชียงใหม่เขต 3 รับ 5  คน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 รับ 5 คน สพป.เชียงใหม่ เขต 6 รับ 5  คน สพป.อุบลราชธานี เขต 5 รับ 23 คน สพป.นครราชสีมาเขต 7 รับ 11  คน สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รับ 15 คน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1รับ7 คน สพป.ชลบุรี เขต 2 รับ 7 คน สพป.ชลบุรี เขต 3 รับ 7 คน สพป.ระยอง เขต 1 รับ 6 คน

   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 2 รับ 262 คน สพท.เขต 4 รับ 16 คน สพม.เขต 7 รับ 13 คน สพม.เขต 14 รับ 19 คน สพม.เขต 16 รับ 22 คน สพม.เขต 17 รับ 7 คน สพม.เขต 39 รับ 10  คน สพม.เขต 42 รับ 60 คน และเมื่อจำแนกเป็นสาขาวิชามีดังนี้  สาขาวิชาภาษาไทย  92 คน ภาษาอังกฤษ 111 คน ภาษาฝรั่งเศส 12 คน ภาษาจีน 11 คน ภาษาญี่ปุ่น 10 คน คณิตศาสตร์ 108 คน วิทยาศาส์ 32 คน วิทยาศาสตร์ทั่วไป 24 คน ชีววิทยา 27 คน ฟิสิกส์ 30 คน เคมี  28 คน วิทยาศาสตร์การกีฬา 1 คน สังคมศึกษา 66 คน ประวัติศาสตร์ 1 คน พลศึกษา 43 คน สุขศึกษา 3 คน ดนตรี-นาฏศิลป์ 1 คน  นาฏศิลป์ 12 คน ดนตรี 12 คน ดนตรีไทย 1 คน ดนตรีสากล 5 คน ศิลปศึกษา 12 คน คอมพิวเตอร์ 55 คน อุตสาหกรรมศิลป์ 4 คน เกษตร 6 คน คหกรรม 2 คน บรรณารักษ์ 3 คน วัดผลประเมินผล 1 คน การจัดการทั่วไป 1 คน เทคโนโลยีทางการศึกษา 2 คน จิตวิทยาและการแนะแนว 2 คน ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 10 คน ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 34 คน อิสลามศึกษา 1 คน การศึกษาพิเศษ 1คน  คณิตศาสตร์ (ปริญญาโท) 1 คน

   

เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สพฐ.ได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวปฏิบัติไว้ อาทิ การสอบแข่งขันต้องถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 27 เม.ย.2553  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ประสงค์จะสอบแข่งขันในครั้งนี้ต้องไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ในคุณวุฒิกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอกเดียวกันขึ้นบัญชีรอการบรรจุ  เนื่องจากหากมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนจะต้องยกเลิก การกำหนดวิชาเอกให้คำนึงถึงนโยบาย สพฐ. ที่กำหนดให้มีครูผู้สอนวิชาเอกวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เป็นต้น รองเลขาธิการ กพฐ.กล่าวและว่า ทั้งนี้ กำหนดการสอบแข่งขันนั้น ให้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันในวันที่ 25 มี.ค.- 3 เม.ย. รับสมัครวันที่  4-10 เม.ย. และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันวันที่ 17 เม.ย.สอบภาค ก วันที่ 25 – 26 เม.ย. สอบภาค ข วันที่ 27 เม.ย. ภาค ค วันที่ 28 เม.ย. และประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในวันที่ 6 พ.ค.2554.

 

ที่มา : เดลินิวส์

ข่าวการศึกษา
- 2011-03-1 11:16:52 โพสต์โดย : admin คนดู 4,566 คน