เผย24สถาบัน ผลิตครูพันธ์ใหม่หลักสูตร5ปี

เผยรายชื่อ24สถาบันผลิตครูหลักสูตร5ปี<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />

 

เผยรายชื่อสถาบันฝ่ายผลิตครู หลักสูตร 5 ปี 24 สถาบัน ชี้รับนิสิตนักศึกษา จำนวน 6,200 คน แบ่งการรับ 2 ส่วนให้ทุนการศึกษาและประกันการมีงานทำ และประกันการมีงานทำอย่างเดียว

 

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า ตนได้ลงนามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) เรื่องผลการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี กรณีรับนักศึกษาครูที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 1,000 คน ซึ่งมีสถาบันฝ่ายผลิตเข้าร่วม จำนวน 24 สถาบัน รับ 21 กลุ่มสาขาวิชา

 

ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับ เกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)เชียงใหม่ เปิดรับสาขาวิชาการประถมศึกษา มรภ.นครราชสีมา รับ การศึกษาพิเศษ มรภ.เชียงใหม่ ม.ขอนแก่น มรภ.ธนบุรี มรภ.พระนครศรีอยุธยา มรภ.มหาสารคาม มรภ.ศรีสะเกษ รับ คอมพิวเตอร์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับดนตรี/ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี รับ นาฏศิลป์ ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) ม.เกษตรศาสตร์(บางเขน) มรภ.กาญจนบุรี ม.ศรีนครินทรวิโรฒ รับ พลศึกษา มรภ.นครราชสีมา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ รับ ฟิสิกส์

 

                ม.เกษตรศาสตร์(บางเขน)ม.ขอนแก่น มรภ.บุรีรัมย์ มรภ.มหาสารคาม มรภ.ร้อยเอ็ด มรภ.อุบลราชธานี รับวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) ม.ขอนแก่น มรภ.พระนครศรีอยุธยา มรภ.ศรีสะเกษ มรภ.สกลนคร มรภ.สวนสุนันทา มรภ.อุดรธานี รับ คณิตศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ม.บูรพา มรภ.เชียงใหม่ รับ ชีววิทยา ม.ขอนแก่น มรภ.บุรีรัมย์ มรภ.มหาสารคาม มรภ.สวนสุนันทา รับภาษาไทย มรภ.บุรีรัมย์ มรภ.มหาสารคาม มรภ.ร้อยเอ็ด มรภ.สกลนคร รับ ภาษาอังกฤษ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ม.สงขลานครินทร์ ศิลปศึกษา ม.ขอนแก่น มรภ.ธนบุรี มรภ.สกลนคร รับสังคมศึกษา ม.เกษตรศาสตร์(บางเขน)ม.เชียงใหม่ รับอุตสาหกรรมศึกษา ม.เชียงใหม่ รับสุขศึกษา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับเมคคาทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง และ ก่อสร้าง  

 

                ดร.สุเมธ กล่าวต่อว่า โครงการครูพันธุ์ใหม่ รับนิสิตนักศึกษา จำนวน 6,200 คน แบ่งการรับ 2 ส่วนคือ 1.ให้ทุนการศึกษาและประกันการมีงานทำ และ2. ประกันการมีงานทำอย่างเดียว ซึ่งในส่วนให้ทุนการศึกษาและประกันการมีงานทำ จะเป็นการผูกพันคนเหล่านั้นไปเป็นครูในพื้นที่เฉพาะ และในส่วนระบบประกันการมีงานทำ ก็ขึ้นอยู่กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน( สพฐ.)จะไปพิจารณาว่าเด็กเหล่านี้จะต้องไปทำงานที่ไหน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่กันดาร พื้นที่ชายขอบ แต่ขณะนี้สพฐ.ไม่สามารถกำหนดว่า พื้นที่แบบนั้นต้องการอัตราครูเท่าไหร่ เพราะไม่สามารถคาดการณ์อัตราเกษียณของข้าราชการในอนาคตได้ ดังนั้นอาจส่งผลให้ทุนครูพันธุ์ใหม่ในส่วนนี้อาจจะหายไป ประมาณ 2,300 คน ซึ่งทำให้รับนิสิตนักศึกษาตามเป้า แต่รับได้เท่าใดคงต้องทำตามนั้น

 

ที่มา : นสพ.คมชัดลึก

ข่าวการศึกษา
- 2011-07-12 2:20:35 โพสต์โดย : admin คนดู 8,467 คน