แฉ14 มหาลัยฯ เปิดสอน ป.บัณฑิตมีพิรุธ

แฉ14 ม.เปิดสอน ป.บัณฑิตมีพิรุธ<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />

 

สกอ.เผยรายชื่อชัด พร้อมส่งหนังสือถึงสภามหาวิทยาลัยรับทราบและแก้ปัญหาโดยด่วน

 

วันนี้(20 ก.ย.)รศ.นพ.กำจร   ตติยกวี   รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.)เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ได้ขอให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรประกาศ นียบัตรวิชาชีพครู หรือ ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2552-2553 ส่งข้อมูลรายชื่อนิสิตนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรดังกล่าว  พร้อมแจ้งสถานที่ฝึกสอน และรายชื่ออาจารย์นิเทศมาให้สกอ.นั้น   จากการตรวสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีมหาวิทยาลัย 85 แห่ง  นิสิตนักศึกษาจำนวน  48,000 คน   ที่เรียนหลักสูตร ป.บัณฑิต  แต่ในจำนวนดังกล่าวมีถึง 14 แห่ง ที่รับนิสิตนักศึกษาสูงผิดปกติ ตั้งแต่ 1,000 คน ถึง 2,000 คน ต่อปี ทั้งที่ควรจะรับไม่เกิน 200 คนต่อปี  ดังนั้นสกอ.จึงได้ทำหนังสือส่งถึงสภามหาวิทยาลัยทั้ง 14 แห่ง เพื่อแจ้งให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยรับนิสิตนักศึกษาในหลักสูตรป.บัณฑิตจำนวนมาก  ทางสภามหาวิทยาลัยทราบเรื่องนี้หรือไม่ เพราะบางครั้งมหาวิทยาลัยอาจจะไปดำเนินการรับนิสิตนักศึกษาเองโดยไม่แจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ

 

รศ.นพ.กำจร กล่าวต่อว่า  นอกจากนี้สอบถามหลักสูตรที่เปิดสอนนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สกอ.กำหนดหรือไม่ เพราะบางครั้งมหาวิทยาลัยอาจจะแจ้งสภามหาวิทยาลัยอย่าง แต่มมหาวิทยาลัยกลับไปดำเนินการอีกอย่าง จนทำให้การเรียนการสอนไม่มีคุณภาพ   ดังนั้นในฐานะที่สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจสูงสุดในการบริหารมหาวิทยาลัยจึงต้องรับทราบเรื่องนี้ และถ้ามีปัญหาสภามหาวิทยาลัยจะได้แก้ไข   สำหรับรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดรับนิสิตนักศึกษาป.บัณฑิตจำนวนมากผิดปกติ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  วิทยาลัยเชียงราย  สถาบันรัชต์ภาคย์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  และมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

ที่มา : นสพ.เดลินิวส์

ข่าวการศึกษา
- 2011-09-21 10:57:30 โพสต์โดย : admin คนดู 4,222 คน