คณะบัญชีฯ จุฬาฯ เชิดชูเกียรติคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ประจำปี 2560

​รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในงาน “เรียง 100 ความภูมิใจ Chulalongkorn Business School” งานเชิดชูเกียรติคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะฯ ในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 โดยมีเหล่าคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมงาน ณ เรือนจุฬานฤมิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวการศึกษา
- 2017-10-5 9:56:20 โพสต์โดย : admin คนดู 207 คน