ด่วนพิเศษ!ขอใบวิชาชีพครู

ด่วนพิเศษ!ขอใบวิชาชีพครู

 

คุรุสภาจัดบริการทันใจผู้สมัคร”ครูผู้ช่วย”ถึง14มิ.ย.นี้

นายองค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” ปี 2555 จำนวน 75 เขต ระหว่างวันที่ 8-14 มิ.ย.55 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้เตรียมการรองรับการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันไว้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นกรณีการขอขึ้นทะเบียน ต่ออายุ และติดตามเรื่องด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดย เปิดให้บริการแบบเร่งด่วน ทั้งการขอขึ้นทะเบียน การต่ออายุ และติดตามเรื่อง ตั้งแต่เวลา 08.30-19.30 น. จนถึงวันที่ 14 มิ.ย.นี้ หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ เพื่อให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันการสมัครสอบ ผู้ที่มีความประสงค์เร่งด่วน สามารถติดตามขอรับด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

เลขาธิการคุรุสภา กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้คุรุสภา ยังเปิดให้บริการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตผ่านระบบ KSP BUNDIT กับสถาบันการศึกษา 94 สถาบันที่ผลิตครู ที่ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการบันทึกข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและส่งมาให้คุรุสภา เพื่อบริการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี และประกาศนียบัตรทางการศึกษาที่คุรุสภาให้การรองรับ

ส่วนกรณีที่ประชุมบอร์ด คุรุสภา เมื่อวันที่ 26 เม.ย.55มีมติให้ออกประกาศและระเบียบคุรุสภา เพื่อเก็บค่าธรรมเนียมค่าดำเนินการรับรองปริญญา และประกาศนียบัตรทางการศึกษา เพื่อการประกอบวิชาชีพ ในการนำมาเป็นค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ของผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่ประเมินและติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการเรียน การสอนของมหาวิทยาลัย ที่คุรุสภาให้การรับรองปริญญานั้น ขณะนี้ ยังไม่ได้มีการเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ และจะนำเรื่องนี้กลับไปหารือต่อที่ประชุมบอร์ด คุรุสภา อีกครั้งในวันที่ 18 มิ.ย.55

 

 

ข่าวการศึกษา
- 2012-06-11 11:21:46 โพสต์โดย : admin คนดู 2,097 คน