สอศ.ประกาศ สอบครูผู้ช่วย 200 อัตรา

สอศ.ประกาศ สอบครูผู้ช่วย 200 อัตรา

 

สอบครูผู้ช่วย

สอบครูผู้ช่วย

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้ลงนามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษในสถานศึกษาที่ไม่ได้สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัด สอศ. จำนวน 225 แห่งใน 35 สาขาวิชา รวม 200 อัตรา โดยเปิดรับสมัครวันที่ 27 ส.ค.-2 ก.ย. ในหน่วยรับสมัครทั่วประเทศ อาทิ รับสมัครที่วิทยาลัยเทคนิค (วท.) เชียงใหม่ วท.แพร่ วท.น่าน วท.เชียงราย วท.พะเยา วท.ลำปาง วท.หนองคาย วท.ยโสธร วท.พิจิตร วท.สกลนคร วท.มหาสารคาม วท.ร้อยเอ็ด วท.บึงกาฬ วท.อุดรธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เป็นต้น

เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นพนักงานราชการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมาบริการในกรณีใดกรณีหนึ่งและต้องปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่า 3 ปี กรณีที่เคยปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัด สอศ. แต่ปัจจุบันไม่ได้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสอศ.แล้ว จะไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้ ส่วนวิธีดำเนินการคัดเลือกจะมีการสอบ ภาค ก การสอบความรอบรู้ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู คะแนนเต็ม 200 คะแนน และสอบภาค ข การส่งแบบรายงานประวัติและผลงาน คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีจะต้องได้คะแนนในภาค ก และ ข แต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้คาดว่าจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกแต่ละสาขาวิชาภายในวันที่ 9 พ.ย. ผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกฯสามารถตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ www.boga.go.th

 

สมัครสอบครูผู้ช่วย,สอบครู, ครูผู้ช่วย,รับสมัครครูผู้ช่วย

ข่าวการศึกษา
- 2012-08-21 2:18:57 โพสต์โดย : admin คนดู 3,722 คน