ติวมาม่า ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับ ติวมาม่า ครั้งที่ 15

ติวมาม่า ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับ ติวมาม่า ครั้งที่ 15

ติวมาม่า
ติวมาม่า

ใครว่าของฟรี ไม่มีในโลก ล่าสุด โครงการ ติวมาม่า ครั้งที่ 15 กำลังจะกลับมา น้อง ๆ ในระดับชั้น ม.6 ทั้ง 4 ภาค ทั่วประเทศ เตรียมพบกับโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 15 หรือ โครงการติวมาม่า การติวเพื่อเตรียมตัวก่อนลงสนามสอบแอดมิชชั่นให้กับน้อง ๆ มัธยมปลายได้เร็ว ๆ นี้

โดยในปีนี้ โครงการติวมาม่า จะจัดติวทั้งหมด 9 วิชา ซึ่งสามารถนำไปใช้สำหรับการสอบทั้ง O-Net, GAT, PAT และวิชาสามัญของระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มวิชา ความถนัดทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ด้วย เพื่อรองรับความต้องการของนักเรียนจำนวนมากที่สนใจเข้าสมัครในคณะวิศวกรรมศาสตร์

สำหรับ 9 วิชาทั้งหมด มีดังนี้

1. วิชาคณิตศาสตร์ (O-Net, PAT 1 และสามัญ คณิตศาสตร์)
2. วิชาภาษาไทย (O-Net, GAT ภาษาไทย และสามัญ ภาษาไทย)
3. วิชาภาษาอังกฤษ (O-Net และ GAT ภาษาอังกฤษ และสามัญ อังกฤษ)
4. วิชาสังคมศึกษา (O-Net และสามัญ สังคมศึกษา)
5. วิชาวิทยาศาสตร์ (O-Net)
6. วิชาฟิสิกส์ (PAT 2 ฟิสิกส์ และ ฟิสิกส์สามัญ)
7. วิชาเคมี (PAT 2 เคมี และเคมีสามัญ)
8. วิชาชีววิทยา (PAT 2 ชีววิทยา และชีววิทยาสามัญ)
9. วิชาความถนัดทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)

กำหนดการรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม – 20 กันยายน 2555

วิธีการรับสมัคร

สมัครผ่าน http://www.247friend.net/mama-admission55/

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์ http://www.247friend.net/mama-admission55/ พร้อมระบุสถานที่เรียน วันที่ 22 กันยายน 2555

การลงทะเบียน

นักเรียนลงทะเบียนเข้างาน ผ่านระบบบาร์โค้ด โดยนำบัตรผู้เข้าติว มาลงทะเบียนที่หน้างาน ก่อนเริ่มเวลาเรียนอย่างน้อย 30 นาที

ระยะเวลาการจัดโครงการฯ

วันจันทร์ที่ 29 กันยายน ถึงวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2555 เวลา 8.00-17.00 น.

สถานที่จัดงาน

ภาคกลาง : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร (หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ อาคารเรียนต่าง ๆ )

ภาคเหนือ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (หอประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก)

ภาคใต้ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช (หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี)

คลิกดูรายละเอียดตารางการเรียน การสอน ของทั้ง 4 มหาวิทยาลัยได้ที่นี่

รับสมัครโรงเรียนถ่ายทอดบรอดแบนด์

โครงการติวมาม่า ได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดการติวผ่านอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดความเท่าเทียมทางการศึกษาในทุกภาคส่วนของประเทศ โครงการฯ จึงได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดการติว ผ่านอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 29 กันยายน ถึง 4 ตุลาคม 2555 สำหรับโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถเข้าไปโหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.247friend.net/mama-admission55/ โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียด สำหรับโรงเรียนที่จะเป็นศูนย์ถ่ายทอดสด ดังนี้

1. โรงเรียนต้องมี Hispeed Internet หรือ Leased Line เชื่อมต่อ Internet ความเร็วไม่ต่ำกว่า 1 MBPS – 2 MBPS

2. โรงเรียนเป็นผู้จัดเตรียมห้องประชุมสำหรับรองรับนักเรียน

3. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ (รุ่นใหม่ หน่วยความจำสูง ไม่ต่ำกว่า 1 GB)

4. โปรเจคเตอร์ (เครื่องโปรเจคเตอร์ ต้องฉายภาพวีดีโอได้)

5. มีเจ้าหน้าที่เทคนิคควบคุมระบบ

6. จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย ประสานงานระหว่างส่วนกลางถ่ายทอดสด เป็นเวลา 6 วัน

7. กำหนดการรับสมัครวันนี้ ถึง 31สิงหาคม 2555

สำหรับทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริม “นักเรียนเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์”

เกณฑ์การคัดเลือก

1. นักเรียนที่ขอรับทุนต้องเข้าร่วมโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 15 โดยกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และมาเข้าร่วมจริง

2. นักเรียนที่ยื่นขอรับทุน ณ วันสมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.4-ม.5) ไม่ต่ำกว่า 2.5

3. นักเรียนที่ยื่นขอรับทุน ต้องขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ โดยครอบครัวต้องมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 250,000 บาท/ปี

4. นักเรียนที่ยื่นขอรับทุนจะต้องได้เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

5. ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติเท่ากัน คณะกรรมการจะตัดสินจาก คะแนนสอบ O-Net โดยจะนำคะแนนสอบ O-Net ของผู้สมัครขอรับทุนที่มีคุณสมบัติเท่ากัน มาจัดอันดับจากมากไปน้อยแยกตามภาค ผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1- 10 คนแรกในแต่ละภาคจะเป็นผู้ได้รับทุน

หลักฐานประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครเพื่อขอรับทุน

2. สำเนาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.4-ม.5)

3. สำเนาหลักฐานการเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เช่น บัตรประจำตัวนักศึกษา

4. ผลคะแนนสอบ O-net โดยเอกสารต้องปรินท์มาจากระบบของสทศ. เท่านั้น พร้อม แจ้ง Password เพื่อให้คณะกรรมการทุนฯ สามารถตรวจสอบได้

5. เรียงความในหัวข้อเรื่อง “เงิน 10,000 บาท มีความสำคัญต่ออนาคตของฉันอย่างไร”

หมายเหตุ : นักเรียนที่ประสงค์สมัครเพื่อขอรับทุนสามารถยื่นใบสมัครเพื่อขอรับทุนก่อน และสามารถส่งหลักฐานประกอบต่างๆ ตามมาภายหลังได้

ช่องทางการสมัคร

1. รับและยื่นใบสมัครที่บูธในวันที่จัดโครงการฯ ของแต่ละภาค และส่งหลักฐานประกอบตามมาภายหลังทางไปรษณีย์

2. ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบมาทางไปรษณีย์ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อขอรับทุนที่ http://www.247friend.net/mama-admission55/

ที่อยู่ในการส่งใบสมัคร และหลักฐาน

คุณภรภัทร ปิติโชตินันท์ (ฝ่ายกิจกรรมการศึกษา)
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1858/51-62 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ชั้นที่ 27
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

***วงเล็บมุมซองว่า “สมัครทุนมาม่า-โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่าครั้งที่ 15

โฉมหน้าน้อง ๆ ที่ได้รับทุน จากโครงการครั้งที่ 14

โฉมหน้าน้อง ๆ ที่ได้รับทุน จากโครงการครั้งที่ 14

 

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่…

คุณภรภัทร, คุณจันประภา, คุณสุจิตรา
โทร : 02-338-3755
Email : nbc.education9@gmail.com, junprapa_tam@nationgroup.com

- 2012-09-5 3:08:14 โพสต์โดย : admin คนอ่าน 13,475 คน
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล