ติวมาม่า ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับ ติวมาม่า ครั้งที่ 15

ติวมาม่า ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับ ติวมาม่า ครั้งที่ 15

ติวมาม่า
ติวมาม่า

ใครว่าของฟรี ไม่มีในโลก ล่าสุด โครงการ ติวมาม่า ครั้งที่ 15 กำลังจะกลับมา น้อง ๆ ในระดับชั้น ม.6 ทั้ง 4 ภาค ทั่วประเทศ เตรียมพบกับโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 15 หรือ โครงการติวมาม่า การติวเพื่อเตรียมตัวก่อนลงสนามสอบแอดมิชชั่นให้กับน้อง ๆ มัธยมปลายได้เร็ว ๆ นี้

โดยในปีนี้ โครงการติวมาม่า จะจัดติวทั้งหมด 9 วิชา ซึ่งสามารถนำไปใช้สำหรับการสอบทั้ง O-Net, GAT, PAT และวิชาสามัญของระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มวิชา ความถนัดทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ด้วย เพื่อรองรับความต้องการของนักเรียนจำนวนมากที่สนใจเข้าสมัครในคณะวิศวกรรมศาสตร์

สำหรับ 9 วิชาทั้งหมด มีดังนี้

1. วิชาคณิตศาสตร์ (O-Net, PAT 1 และสามัญ คณิตศาสตร์)
2. วิชาภาษาไทย (O-Net, GAT ภาษาไทย และสามัญ ภาษาไทย)
3. วิชาภาษาอังกฤษ (O-Net และ GAT ภาษาอังกฤษ และสามัญ อังกฤษ)
4. วิชาสังคมศึกษา (O-Net และสามัญ สังคมศึกษา)
5. วิชาวิทยาศาสตร์ (O-Net)
6. วิชาฟิสิกส์ (PAT 2 ฟิสิกส์ และ ฟิสิกส์สามัญ)
7. วิชาเคมี (PAT 2 เคมี และเคมีสามัญ)
8. วิชาชีววิทยา (PAT 2 ชีววิทยา และชีววิทยาสามัญ)
9. วิชาความถนัดทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)

กำหนดการรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม – 20 กันยายน 2555

วิธีการรับสมัคร

สมัครผ่าน http://www.247friend.net/mama-admission55/

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์ http://www.247friend.net/mama-admission55/ พร้อมระบุสถานที่เรียน วันที่ 22 กันยายน 2555

การลงทะเบียน

นักเรียนลงทะเบียนเข้างาน ผ่านระบบบาร์โค้ด โดยนำบัตรผู้เข้าติว มาลงทะเบียนที่หน้างาน ก่อนเริ่มเวลาเรียนอย่างน้อย 30 นาที

ระยะเวลาการจัดโครงการฯ

วันจันทร์ที่ 29 กันยายน ถึงวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2555 เวลา 8.00-17.00 น.

สถานที่จัดงาน

ภาคกลาง : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร (หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ อาคารเรียนต่าง ๆ )

ภาคเหนือ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (หอประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก)

ภาคใต้ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช (หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี)

คลิกดูรายละเอียดตารางการเรียน การสอน ของทั้ง 4 มหาวิทยาลัยได้ที่นี่

รับสมัครโรงเรียนถ่ายทอดบรอดแบนด์

โครงการติวมาม่า ได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดการติวผ่านอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดความเท่าเทียมทางการศึกษาในทุกภาคส่วนของประเทศ โครงการฯ จึงได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดการติว ผ่านอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 29 กันยายน ถึง 4 ตุลาคม 2555 สำหรับโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถเข้าไปโหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.247friend.net/mama-admission55/ โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียด สำหรับโรงเรียนที่จะเป็นศูนย์ถ่ายทอดสด ดังนี้

1. โรงเรียนต้องมี Hispeed Internet หรือ Leased Line เชื่อมต่อ Internet ความเร็วไม่ต่ำกว่า 1 MBPS – 2 MBPS

2. โรงเรียนเป็นผู้จัดเตรียมห้องประชุมสำหรับรองรับนักเรียน

3. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ (รุ่นใหม่ หน่วยความจำสูง ไม่ต่ำกว่า 1 GB)

4. โปรเจคเตอร์ (เครื่องโปรเจคเตอร์ ต้องฉายภาพวีดีโอได้)

5. มีเจ้าหน้าที่เทคนิคควบคุมระบบ

6. จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย ประสานงานระหว่างส่วนกลางถ่ายทอดสด เป็นเวลา 6 วัน

7. กำหนดการรับสมัครวันนี้ ถึง 31สิงหาคม 2555

สำหรับทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริม “นักเรียนเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์”

เกณฑ์การคัดเลือก

1. นักเรียนที่ขอรับทุนต้องเข้าร่วมโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 15 โดยกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และมาเข้าร่วมจริง

2. นักเรียนที่ยื่นขอรับทุน ณ วันสมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.4-ม.5) ไม่ต่ำกว่า 2.5

3. นักเรียนที่ยื่นขอรับทุน ต้องขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ โดยครอบครัวต้องมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 250,000 บาท/ปี

4. นักเรียนที่ยื่นขอรับทุนจะต้องได้เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

5. ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติเท่ากัน คณะกรรมการจะตัดสินจาก คะแนนสอบ O-Net โดยจะนำคะแนนสอบ O-Net ของผู้สมัครขอรับทุนที่มีคุณสมบัติเท่ากัน มาจัดอันดับจากมากไปน้อยแยกตามภาค ผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1- 10 คนแรกในแต่ละภาคจะเป็นผู้ได้รับทุน

หลักฐานประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครเพื่อขอรับทุน

2. สำเนาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.4-ม.5)

3. สำเนาหลักฐานการเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เช่น บัตรประจำตัวนักศึกษา

4. ผลคะแนนสอบ O-net โดยเอกสารต้องปรินท์มาจากระบบของสทศ. เท่านั้น พร้อม แจ้ง Password เพื่อให้คณะกรรมการทุนฯ สามารถตรวจสอบได้

5. เรียงความในหัวข้อเรื่อง “เงิน 10,000 บาท มีความสำคัญต่ออนาคตของฉันอย่างไร”

หมายเหตุ : นักเรียนที่ประสงค์สมัครเพื่อขอรับทุนสามารถยื่นใบสมัครเพื่อขอรับทุนก่อน และสามารถส่งหลักฐานประกอบต่างๆ ตามมาภายหลังได้

ช่องทางการสมัคร

1. รับและยื่นใบสมัครที่บูธในวันที่จัดโครงการฯ ของแต่ละภาค และส่งหลักฐานประกอบตามมาภายหลังทางไปรษณีย์

2. ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบมาทางไปรษณีย์ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อขอรับทุนที่ http://www.247friend.net/mama-admission55/

ที่อยู่ในการส่งใบสมัคร และหลักฐาน

คุณภรภัทร ปิติโชตินันท์ (ฝ่ายกิจกรรมการศึกษา)
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1858/51-62 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ชั้นที่ 27
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

***วงเล็บมุมซองว่า “สมัครทุนมาม่า-โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่าครั้งที่ 15

โฉมหน้าน้อง ๆ ที่ได้รับทุน จากโครงการครั้งที่ 14

โฉมหน้าน้อง ๆ ที่ได้รับทุน จากโครงการครั้งที่ 14

 

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่…

คุณภรภัทร, คุณจันประภา, คุณสุจิตรา
โทร : 02-338-3755
Email : nbc.education9@gmail.com, junprapa_tam@nationgroup.com

กวดวิชา/สอนพิเศษ, ข่าวการศึกษา
- 2012-09-5 3:08:14 โพสต์โดย : admin คนดู 14,018 คน