รับตรง สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2556

รับตรง สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณมหารลาดกระบัง 2556

รับตรงลาดกระบัง 56

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรง
สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2556

คณะที่ปิดรับ

– วิศวกรรมศาสตร์
– ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
– วิทยาศาสตร์
– อุตสาหกรรมเกษตร
– เทคโนโลยีสารสนเทศ
– วิทยาลัยนานาชาติ
– วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
– วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล
– วิทยาลัยการบริหารและการจัดการ
– วิทยาเขตชุมพร วิศวกรรมเครื่องกลและอิเล็กทรอนิกส์

คุณสมบัติ
– กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 และ ปวช.
– GPAX ตามคณะ/สาขากำหนด
– ใช้คะแนน GAT/PAT

กำหนดการ
รับสมัคร                                            26 ต.ค. – 20 พ.ย. 2555
ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์        21  ธ.ค. 2555
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก     30 ม.ค. 2555
ยืนยันสิทธ์                                        15 มี.ค. 2556

ค่าสมัคร 500 บาท

สมัครออนไลน์ทาง http://www.reg.kmitl.ac.th/directEnt/ 

ที่มา : EDUZONES


ข่าวการศึกษา
- 2012-10-26 1:15:23 โพสต์โดย : admin คนดู 3,894 คน