รับตรง โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

รับตรง โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

รับตรงขอนแก่น 56

คุณสมบัติเฉพาะ

1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 3.00

2. จะต้องมีคะแนนสอบจากการสอบคัดเลือกโดยวิธีรับตรงฯ  ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี การศึกษา 2556 จำนวน 7 วิชาคือ

                01 ภาษาไทย         03 ภาษาอังกฤษ                   06 เคมี                    08 ฟิสิกส์

                02 สังคม                 04 คณิตศาสตร์(วิทย์)          07 ชีววิทยา

กำหนดการรับสมัคร

–           ดาวน์โหลดใบสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2555 ถึง 31 ตุลาคม 2555 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ

–           วิธีการสมัคร

1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.dentistry.kku.ac.th และดำเนินการตามรายละเอียดในเว็บไซต์

2. วิธีส่งใบสมัคร มี 2 วิธี

2.1 ด้วยตนเอง ที่งานบริการศึกษา ชั้น 1 (ติดโรงอาหาร) คณะทันตแพทย์ศาสตร์      มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ

2.2 ทางไปรษณีย์ โดยส่งเอกสารลงทะเบียนมายัง

นางกัญญา พร้อมขุนทอง

งานบริการการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

 

>>  รับตรง โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2556 โครงการนี้ ใช้คะแนนจากการสอบข้อเขียน #รับตรง โควตา ม.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2556 ซึ่งน้องๆต้องมีคะแนนสอบครบทั้ง 7 วิชา ตามที่กำหนด จึงจะสามารถสมัคร #รับ ตรง โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2556 โครงการนี้ได้ เพราะฉะนั้น วันสอบของโครงการนี้ ก็คือ วันที่น้องๆสอบข้อเขียน #รับตรง โควตา ม.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2556 นั่นเอง

 

>>  ระเบียบการโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของคณะทันตแพทยสตร์ 2556 

 

>> Website : การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2556

 

ที่มา : EDUZONES

ข่าวการศึกษา
- 2012-10-30 5:13:33 โพสต์โดย : admin คนดู 4,389 คน