รับตรง ม.แม่โจ้ ชุมพร 2556

รับตรง ม.แม่โจ้ ชุมพร 2556

รับตรง ม.แม่โจ้

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2555 

คุณสมบัติ
หลักสูตร 4 ปี

สาขาวิชา คุณสมบัติ เกรดขั้นต่ำ
การประมง – ม.6 (วิทย์-คณิต เท่านั้น)
– ปวช.ทางการประมง , ปวช.ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
2.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช – ม.6 (วิทย์-คณิต เท่านั้น)
– ปวช.ทางเกษตรกรรม , ปวช.ทางพืชกรรม
2.00
พัฒนาการท่องเที่ยว – ม.6 (ทุกแผนการเรียน)
– ปวช.ทางพาณิชยกรรม, ปวช.ทางบริหารธุรกิจ
2.00
การจัดการ – ม.6 (ทุกแผนการเรียน)
– ปวช.ทางพาณิชยกรรม, ปวช.ทางบริหารธุรกิจ
2.00
รัฐศาสตร์ – ม.6 (ทุกแผนการเรียน)
– ปวช. ทุกแผนก
2.00

หลักสูตร 4 ปี  เทียบเข้าเรียน (2 ปี)

สาขาวิชา คุณสมบัติ เกรดขั้นต่ำ
พัฒนาการท่องเที่ยว – ปวส. , ปวท.2 , อนุปริญญา หรือสำเร็จการศึกษา
– ทางการท่องเที่ยว การโรงแรม บริหารธุรกิจทุกแผนก
2.00
การจัดการ – ปวส. , ปวท.2 , อนุปริญญา หรือสำเร็จการศึกษา
– บริหารธุรกิจทุกแผนก
2.00
การประมง – ปวส. , ปวท.2 , อนุปริญญา หรือสำเร็จการศึกษา
– ทางประมง , สัตวศาสตร์ หรือ เกษตรกรรม
2.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช – ปวส. , ปวท.2 , อนุปริญญา หรือสำเร็จการศึกษา
– ทางเกษตรกรรม
2.00
รัฐศาสตร์ (ภาคสมทบ) – ปวส. , ปวท.2 , อนุปริญญา หรือสำเร็จการศึกษา
– ทุกแขนงวิชา
– เรียนเฉพาะ เสาร์-อาทิตย์
2.00

*** รายระเอียดเพิ่มเติมของ รับสมัครตรง แม่โจ้ ชุมพร จะ update ภายหลัง ***

ที่มา : EDUZONES

ข่าวการศึกษา
- 2012-11-1 5:47:00 โพสต์โดย : admin คนดู 6,914 คน