รับตรง (คณะจัดสอบเอง) คณะสถาปัตย์ ลาดกระบัง 2556

รับตรง (คณะจัดสอบเอง) คณะสถาปัตย์ ลาดกระบัง 2556

รับตรง 56

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าทคุณทหารลาดกระบัง มีความประสงค์ที่จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 แบ่งออกเป็น แบบรับตรง และโควตา มีรายละเอียด ดังนี้
รับตรง 56
แบบรับตรง (คณะจัดสอบเอง)
จำนวนรับ:
1.สาขาสถาปัตยกรรมหลัก รับ 55 คน
2.สาขาสถาปัตยกรรมภายใน รับ 40 คน
3.สาขาศิลปอุตสาหกรรม รับ 75 คน
4.สาขาการออกแบบสนเทศสามมิติ รับ 25 คน
5.สาขานิเทศศิลป์ รับ 35 คน
6.สาขาภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย รับ 35 คน
7.สาขาการถ่ายภาพ รับ 35 คน
8.สาขาจิตรกรรม สาขาประติมากรรม สาขาภาพพิมพ์ รับ 120 คน
คุณสมบัติ:
1.มัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียน/เทียบเท่า
2.เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
รับสมัคร: 2 พฤศจิกายน – 20 พฤศจิกายน
ชำระเงิน: 5 พฤศจิกายน – 22 พฤศจิกายน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบช้อเขียน: 3 ธันวาคม
** การสอบข้อเขียนแต่ละสาขา วันที่สอบไม่เหมือนกันนะค่ะ อ่านระเบียบในประกาศให้ดีก่อน **
รายละเอียดทั้งหมด:
สมัครสอบ: http://www.reg.kmitl.ac.th/directEnt/
——————————————————–
โควตาเรียนดี
จำนวนรับ:
1.สาขาสถาปัตยกรรมหลัก รับ 30 คน
2.สาขาสถาปัตยกรรมภายใน รับ 25 คน
3.สาขาการออกแบบสนเทศสามมิติ รับ 5 คน
4.สาขานิเทศศิลป์ รับ 5 คน
5.สาขาภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย รับ 5 คน
6.สาขาการถ่ายภาพ รับ 5 คน
รายละเอียดทั้งหมด:
สอบถาม:
pcpgoh_not@hotmail.com
ที่มา : Unigang
ข่าวการศึกษา
- 2012-11-2 4:50:00 โพสต์โดย : admin คนดู 9,392 คน