รับตรง วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2556

รับตรง วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2556

รับตรง56 ราชภัฎสวนสุนันมา

สาขาที่เปิดสอน (หลักสูตรนานาชาติ) Bachelor of fine Art
      -หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ (Film Production)
      -หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล(Creativity and Digital Media)

      -หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและเกมส์(Computer Graphics and Games)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิศึกษา
– เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ที่มีหนังสือรับรองเทียบคุณวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ
– เกรดเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
– มีผลสอบ TOEFL (CBT) 133, (iBT) 45-46, (PBT) 450-453 หรือมีผลสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5
* หากไม่มีผลสอบด้านภาษาข้างต้นต้องเข้าการรับอบรมและสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  หลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน -20 ธันวาคม 2555

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
http://www.facebook.com/sisa.ssru.ac.th
http://www.sisa.ssru.ac.th
http://www.twitter.com/SisaSsru

 

ที่มา : EDUZONES
ข่าวการศึกษา
- 2012-11-5 4:56:52 โพสต์โดย : admin คนดู 2,210 คน