รับตรง ราชมงคลธัญบุรี เปิดระบบ 1 ธ.ค.นี้

รับตรง ราชมงคลธัญบุรี เปิดระบบ 1 ธ.ค.นี้

 

รับตรง ราชมงคล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศการเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 (สอบตรง) มหาวิทยาลัยฯ แล้ว…

โดยเปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ ม.6 ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2556

ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2555 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2556

รายละเอียดการเปิดรับจะแจ้งให้ทราบทางหน้าเว็บ www.oreg.rmutt.ac.th

ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายรับเข้าศึกษาฯ 02-5493613-5

 

ที่มา : EDUZONES

ข่าวการศึกษา
- 2012-11-14 3:20:46 โพสต์โดย : admin คนดู 4,895 คน