โควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย ม.บูรพา 2556

โควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย ม.บูรพา 2556

โควต้า ม.บูรพา 56
ด้วยคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา จัดให้มีการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (โควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. กำลังศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ – คณิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า ๒.๗๕

๒. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์–คณิต หรือเทียบเท่าที่มหาวิทยาลัยรับรอง มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ๖ ภาคเรียนไม่น้อยกว่า ๒.๗๕

๓. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย

๔. เป็นเครือญาติทางด้านการแพทย์แผนไทยสายตรง ได้แก่ บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย หรือพี่น้องที่มีบิดามารดาเดียวกัน หรือลุง ป้า น้า อา ที่มีบิดามารดาเดียวกันกับบิดา มารดาของผู้สมัคร

๕. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

๖. ไม่มีความพิการอื่นๆซึ่งมิได้ระบุไว้ ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพิ่มเติมได้

เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

๑. GPAX ร้อยละ ๓๐

๒. GAT (ความถนัดทั่วไป) ร้อยละ ๓๐

๓. PAT(PAT ๒ = วิทยาศาสตร์) ร้อยละ ๔๐

๔. สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ผ่าน/ไม่ผ่าน

๕. ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา ต้องเข้าร่วมโครงการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนในพื้นที่ ตามความร่วมมือระหว่างคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพากับสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อกลับไปปฏิบัติงานในภูมิลำเนาของตนเอง ตอบสนองความขาดแคลนกำลังคนด้านสุขภาพในสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข

จำนวนที่รับ รับจำนวนทั้งหมด ๕ คน

ขั้นตอนการรับสมัคร

๑. ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.buu.ac.th หรือ http://thaimed.buu.ac.th ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. ๐ ๓๘๑๐ ๒๖๒๔, ๐ ๓๘๑๐ ๒๖๓๑

๒. สมัครด้วยตนเอง

๒.๑ ยื่นใบสมัครที่สำนักงานคณบดี อาคารอนุรักษ์ ชั้น ๒ ห้อง N๓๒๐๘ คณะ

การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑ ระหว่างวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ วันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ พร้อมชำระค่าสมัครคัดเลือก จำนวน ๕๐๐ บาท

๓. สมัครทางไปรษณีย์

๓.๑ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ รวมทั้งเงินค่าสมัครสอบ จำนวน ๕๐๐ บาท

โดยสั่งจ่ายธนาณัติ ปท.ฝ.มหาวิทยาลัยบูรพา ในนาม คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑

๓.๒ จัดส่งตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

รายละเอียดเพิ่มเติม http://calendar.buu.ac.th/content.php?cid=2&id=2379

 

ที่มา : EDUZONES

- 2012-11-28 5:26:45 โพสต์โดย : admin คนอ่าน 1,892 คน
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล