รับตรง โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

รับตรง โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รอบที่ 2 2556

มอ.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 รอบที่ 2 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 มกราคม 2556 รับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เท่านั้น (รอบที่3 11 ก.พ. – 3 มี.ค.56)
สาขาที่งดรับมี 2 สาขา คือ สาขาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว และสาขาภาษา การสื่อสารและธุรกิจ ส่วนสาขาเทคโนโลยีอาหารเปลี่ยนแปลงจำนวนรับ จาก 30 คน เป็น 20 คน
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
-มีสัญชาติไทย
-เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ
-มีความประพฤติดี
-กำลังศึกษาอยู่ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
-ไม่เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รับเข้าศึกษาไว้แล้วจากการคัดเลือกทุกวิธีการ ประจำปีการศึกษา 2556

รายละเอียดทั้งหมด http://app.surat.psu.ac.th/applicant/

ที่มา : Unigang

ข่าวการศึกษา
- 2012-12-24 5:13:35 โพสต์โดย : admin คนดู 3,264 คน