มจพ.รับตรงพิเศษผู้มีความสามารถเด่นด้านนวัตกรรมหรือหุ่นยนต์

มจพ.รับตรงพิเศษผู้มีความสามารถเด่นด้านนวัตกรรมหรือหุ่นยนต์

มจพ.พระนครเหนือ

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศรับสมัครนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา/ด้านศิลปวัฒนธรรม/ด้านนวัตกรรมหรือ สิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์)เพิ่มเติม

โดย การรับนักศึกษาเข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2556 เปิดโอกาสสำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์) (เพิ่มเติม) ระดับปริญญาตรี 4 ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เปิดรับสมัครวันนี้ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2555

สมัครผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์

มจพ.พระนครเหนือ

– ดูข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ มีความรู้ความสามารถพิเศษดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์) (เพิ่มเติม) ระดับปริญญาตรี 4 ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก

-เข้าสู่ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ คลิก

-ดูคำแนะนำกรณีเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ไม่ได้ คลิก

-ดูคำแนะนำกรณีที่ไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดตามใบแจ้งฯ คลิก

ที่มา : EDUZONES

ข่าวการศึกษา
- 2012-12-24 5:32:10 โพสต์โดย : admin คนดู 1,234 คน