โควตา ม.โนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ รอบที่2 2556

โควตา ม.โนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ รอบที่2 2556

ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประเภทโควตา (รอบสอง) ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีหลักเกณฑ์การรับนักศึกษาโควตา ดังนี้

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ) สาขาเกษตรวิธาน สาขาพืชศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์ สาขาประมง สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ระดับปริญญาตรีเทียบโอน (ภาคปกติ) สาขาเกษตรกลวิธาน สาขาพืชศาสตร์-พืชไร่ สาขาพืชศาสตร์-พืชสวน สาขาพืชศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ สาขาสัตวศาสตร์ สาขาประมง สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ระดับปริญญาตรีเทียบโอน (ภาคปกติ) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ) สาขาการบริหารธุรกิจเกษตร สาขาการจัดการทั่วไป สาขาการจัดการโลจิสติกส์
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ) สาขาเศรษฐศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ระดับปริญญาตรีเทียบโอน (ภาคปกติ) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครจำนวน 200 บาท พร้อมหลักฐานการสมัครดังนี้
1. ใบสมัครของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ชุด
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
3. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
6. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

การสมัคร สมัครได้ 2 วิธีคือ
สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 เวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
สมัครทางเว็บไซต์ ได้ที่ http://regis.rmutto.ac.th/registrar/home.asp รับสมัครถึงวันที่ 20 มกราคม 2556 ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารธนชาต หรือธนาคารกรุงไทย พร้อมแนบหลักฐานการสมัครและหลักฐานการชำระเงินส่งไปรษณีย์ไปยัง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

ที่มา : Unigang

- 2013-01-4 10:21:26 โพสต์โดย : admin คนอ่าน 7,484 คน
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล