สพฐ. ประกาศผลสอบ NT ปี 55 แล้ว พบคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงครึ่ง

สพฐ. ประกาศผลสอบ NT ปี 55 แล้ว พบคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงครึ่ง

สพฐ. ประกาศผลสอบ NT ปี 55 แล้ว พบคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงครึ่ง

สพฐ. ประกาศผลสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2555 พบคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงครึ่ง

วันนี้ (20 มีนาคม) นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ) เปิดเผยผลสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ National Test (NT) ระดับชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2555 ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ พบว่า ในการวัดผลของโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ หรือ PISA ที่เน้นการทดสอบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษา ด้านการคำนวณ และด้านเหตุผลนั้น มีผลทดสอบในแต่ละด้าน ดังนี้

1. ด้านภาษา (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 42.94 ซึ่งในส่วนนี้ นักเรียนอาจต้องเน้นฝึกฝนเรื่องการคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน และการสรุปเรื่องราวจากเรื่องที่อ่าน รวมถึงการนำเรื่องที่อ่านไปใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น 

2. ด้านการคำนวณ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37.45 ตรงเรื่องการคำนวณ เห็นว่า นักเรียนจำเป็นต้องเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องการวัดและวิเคราะห์ข้อมูลความน่าจะเป็น

3. ด้านเหตุผล (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 45.92 สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนของการทดสอบด้านเหตุผล พบว่า นักเรียนยังขาดการนำข้อมูลที่ำด้รับมาคิดวิเคราะห์ หรือนำข้อมูลมาประยุกต์เพื่อใช้หาคำตอบ หรือวางแผน

นอกจากนี้ นายชินภัทร กล่าวเพิ่มเติืมว่า หลังจากนี้ สพฐ. จะนำจุดอ่อนต่าง ๆ ของนักเรียนที่พบจากการทำข้อสอบไปวิเคราะห์ เพื่อแก่้ไขปัญหาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้ดีขึ้น

ที่มา : kapook

ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ | ทุนการศึกษา

ผลสอบ | ผลสอบ o-net | ผลสอบโอเน็ต 56 | ผลสอบโอเน็ต 2556 | ผลสอบo-net 56 | ผลสอบ o-net ป.6 2556

ข่าวการศึกษา
- 2013-03-20 6:15:31 โพสต์โดย : ZOOMZA คนดู 9,661 คน