รับสมัครนักศึกษาโควตา ม.พระจอมเกล้าธนบุรี 56

รับสมัครนักศึกษาโควตา มจธ.สร้างคนดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2556

รับสมัครนักศึกษาโควตา ม.พระจอมเกล้าธนบุรี 56
กำหนดการและขั้นตอนการรับสมัคร

– เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556

– ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น ให้ยื่นความจำนงผ่านทางโรงเรียน เพื่อส่งมาที่มหาวิทยาลัยฯ

– 1 โรงเรียน สามารถส่งผู้สมัครได้ 1 คนเท่านั้น

– เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้รับเอกสารจากทางโรงเรียน จะตรวจสอบคุณสมบัติว่าตรงตามที่ประกาศข้่างต้นหรือไม่ถ้าหากเป็นไปตามเกณฑ์ มหาวิทยาลัยฯ จะติดต่อนักเรียนเพื่อแจ้งรหัสในการเข้าระบบรับสมัครอีกครั้ง

 

เกณฑ์การรับนักศึกษา

 

เข้าสู่ระบบรับสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม

  • Link เข้าสู่ระบบรับสมัคร สำหรับโควตา มจธ. สร้างคนดี
  • รายละเอียด

 

ที่มา : stugang

ข่าวการศึกษา, ศึกษาต่อ
- 2013-03-28 3:01:05 โพสต์โดย : ZOOMZA คนดู 3,485 คน