โรงเรียนการไปรษณีย์ เปิดสอบ 2556 ชาย-หญิง รวม 100 อัตรา

โรงเรียนการไปรษณีย์ โรงเรียนการไปรษณีย์ 2556 โรงเรียนการไปรษณีย์ เปิดสอบปี 2556 โรงเรียนการไปรษณีย์ รับสมัคร ชาย-หญิง 100 อัตรา เข้าสอบ โรงเรียนการไปรษณีย์ สมัคร โรงเรียนการไปรษณีย์

โรงเรียนการไปรษณีย์

โรงเรียนการไปรษณีย์ เปิดสอบ 2556 ชาย-หญิง  รวม 100 อัตรา

ด้วยบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2555 ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 70 คน โดยแยกเป็นเพศชาย 45 คน และเพศหญิง 25 คน ทั้งนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานระดับ 2 ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในอัตราเงินเดือน 8,060 บาท จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครดังต่อไปนี้
<รับสมัครที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ>(18-30 เม.ย.56)
โรงเรียนการไปรษณีย์

คุณวุฒิการศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยามศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6) หรือสำเร็จหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 หรือ การศึกษานอกโรงเรียน (แผนการเรียน วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์) เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
  2. ผ่านการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หรือผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารประจำการแล้ว (เพศชาย)

 

การสมัครสอบ

  • กำหนดการสมัครระหว่าง วันที่ 19-30 เมษายน 2555
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 23 พฤษภาคม 2555
  • สอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 มิถุนายน 2555
  • ประกาศผลสอบข้อเขียน วันที่ 10 สิงหาคม 2555

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : ไฟล์แนบ คลิก !!

 

การติดต่อ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโรงเรียนการไปรษณีย์ ชาย-หญิง ประจำปีการศึกษา 2556 รวม 100 อัตรา

โรงเรียนการไปรษณีย์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์. 0-2831-3131

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.thailandpost.com/news-recruit.php?cate=4

ข่าวการศึกษา
- 2013-04-18 2:30:00 โพสต์โดย : ZOOMZA คนดู 16,267 คน