เปิดรับสมัคร อส. รุ่นที่25 ทหารมหาดเล็กฯ ร.1 พัน4 รอ.

ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์

เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์(พลอาสาสมัคร) ร.1 พัน4 รอ. 

กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ เปิดรับสมัคร เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการประจำการในอัตราพลอาสาสมัคร สังกัด กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 ส.ค. – 6 ก.ย. 2556 (ในวันและเวลาราชการ)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : พลปืนเล็ก จำนวน 72 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัครโดยทั่วไป
1. เป็นชายไทย อายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2526)
2. สัญชาติไทย
3. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
4. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร มีความสูงตั้งแต่ 165 -175 เซนติเมตร

หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่ายสุภาพ (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน) ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จ ำนวน 2 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ พร้อมตัวจริง
3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ พร้อมตัวจริง
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ พร้อมตัวจริง
5. เอกสารทางทหาร สด.3

ติดต่อขอรับระเบียบการรับสมัครได้ที่

กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ เลขที่ 92/1 ซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2272-6555

รายละเอียดการรับสมัคร >> Click <<

ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์

ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์

ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์

TEEN NEWS, ข่าวการศึกษา
- 2013-08-14 7:14:02 โพสต์โดย : admin3bb คนดู 21,820 คน