เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาใน ม.พะเยา 2557

มหาวิทยาลัยพะเยา

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตาทั่วประเทศ) ประจำปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยพะเยาจะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควต้าทั่วประเทศ) ประจำปีการศึกษา 2557 ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาทั่วประเทศโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. มีสัญชาติไทย
2. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญในโครงการจัดการศึกษาปกติของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาเอกชน หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นเรียนปีการศึกษาสุดท้ายของโรงเรียน พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
3. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก และต้องแสดงผลการสอบ O-NET ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต
4. เป็นผู้ปราศจากโรค ยาเสพติดร้ายแรง และไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชชั้นรุนแรง
5. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก
6. ไม่เคยเป็นผู้รายงานตัวยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา

กำหนดการ
รับสมัคร                                                     1 – 25 พฤศจิกายน 2556
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร                            13 – 15 มกราคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์      31 มกราคม 2557
ตรวจร่างกาย                                              31 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2557
สอบสัมภาษณ์                                            9 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก                 13 กุมภาพันธ์ 2557
รายงานตัว                                                 13 -23 กุมภาพันธ์ 2557
ยืนยันสิทธิ์                                                 28 กุมภาพันธ์ 2557

หลักฐานประกอบการสมัคร
1. เอกสารใบสมัคร
2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว 1รูป
3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) (Transcrip) 5 ภาคเรียน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์  www.admission.up.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1-25 พฤศจิกายน 2556
หรือติดต่อได้ที่
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทร.054-466-666  ต่อ 1270-2 Fax. 054-466-694 เว็บไซต์ http://www.up.ac.th

รายละเอีดการสมัคร >> Click <<

ข่าวการศึกษา, ศึกษาต่อ
- 2013-08-15 7:19:44 โพสต์โดย : admin3bb คนดู 8,506 คน