หลักสูตร Y-MIE คณะวิศวะฯ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 57

หลักสูตร Y-MIE คณะวิศวะฯ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 57

หลักสูตร Y-MIE คณะวิศวะฯ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 57

หลักสูตร Y-MIE คณะวิศวะฯ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 57

 

อ.ดร.ชยธัช เผือกสามัญ ผู้อำนวยการโครงการวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม โครงการผู้บริหารระดับต้น (Y-MIE) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แจ้งข่าวการเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม โครงการสำหรับผู้บริหารระดับต้น (Y-MIE) มีลักษณะการเรียนการสอนมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาจริงในภาคอุตสาหกรรม

หลักสูตรดังกล่าวใช้เวลาเรียนในตอนเย็น วันอังคารถึงพฤหัส 18.00-21.00 น. ที่กรุงเทพ หรือว่าที่ มจพ. และนอกจานั้น ก็มี X-MIE เรียนวันเสาร์ –อาทิตย์ 9.00-16.00 น. และในหลักสูตร X-MIE ยังมีเปิดที่ ระยอง และชลบุรี โดยที่ระยอง ในปัจจุบันเปิดสอนที่ มาบตาพุดพันพิทยาคาร ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และส่วนที่ชลบุรี เปิดสอนที่อาคาร TGI หรือว่า สถาบัน ไทย-เยอรมัน ตั้งอยู่ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าเรียน Y-MIE ทางภาควิชาฯเปิดโอกาสให้ทุกท่าน ที่จบปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต ครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า โดยเราเปิดกว้างโดยไม่จำกัดประสบการณ์การทำงาน ซึ่งผู้ที่ไม่ว่ากำลังทำงานอยู่ หรือว่ายังไม่ได้มีประสบการณ์การทำงาน ก็สามารถสมัครเรียนได้ ซึ่งขณะนี้กำลังเปิดรับสมัคร รอบสอง ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึง 24 มิถุนายน โดยมีค่าใช้จ่ายเทอมละ 40,000 บาท 4 เทอม ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี (4 ภาคการศึกษา) ซึ่งผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับ ปริญญา วิศวกรรมมหาบัณฑิต หรือ วศ.ม. สาขาวิชา วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง โดยใช้หลักฐานการศึกษา และสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือว่าสมัครทางไปรษณีย์ หรือทางอินเทอร์เน็ต ก็ได้

ติดต่อสอบถามได้ที่ภาควิชาฯ โทร. 086-302-6906 หรือทางอีเมลล์ ie.kmutnb.ac.th หรือ Facebook: IE-Kmutnb (www.facebook.com/ie-kmutnb)

ที่มา : ENN

ข่าวการศึกษา, มหาวิทยาลัย, ศึกษาต่อ
- 2014-02-3 3:39:00 โพสต์โดย : admin3bb คนดู 4,968 คน