รับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา 2557

รับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา 2557

20140203135533

รับตรง
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจำปีการศึกษา 2557

 

รับจำนวน 160 คน

คุณสมบัติ
– กำลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
– มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00

กำหนดการ

20140203135403

 

ที่มา : http://regservice.buu.ac.th/

สามารถ Download 

 

ที่มา ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
ข่าวการศึกษา, ศึกษาต่อ
- 2014-02-13 4:18:35 โพสต์โดย : admin3bb คนดู 5,044 คน