สอบ ก.พ. 57 เปิดสอบ กพ 2557

 สอบ ก.พ. 57 เปิดสอบ กพ 2557

สอบ ก.พ. 57
ocsc-2สมัครสอบ กพ 57 เปิดรับสมัครวันที่ 4-24 มี.ค.57

 

รายละเอียดการสมัครสอบ

pointviolet1กำหนดการดำเนินการสอบ

สอบ ก.พ. 57

pointviolet1คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือเป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2557
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.)
อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท
pointviolet1ขั้นตอนการสมัครสอบ 

ocsc-3

 

ocsc-2สอบ ก.พ. 57 ออนไลน์ http://job.ocsc.go.th/

ocsc-2ค่าสมัครสอบ 130 บาท (รวมค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว)

 

ที่มา: http://job3.ocsc.go.th/

ข่าวการศึกษา
- 2014-02-27 4:37:22 โพสต์โดย : fonnie คนดู 7,293 คน