สพฐ. แจกแจงราคาตำราเรียน-ชุดนักเรียน โปร่งใส

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงราคากลางหนังสือเรียนที่ใช้มาตรฐานองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ซึ่งสูงกว่าสำนักพิมพ์เอกชนว่า เหตุที่เลือกใช้ราคาหน้าปกหนังสือเรียนขององค์การค้าฯ เป็นฐานในการคำนวณค่าใช้จ่าย เพราะเป็นต้นฉบับเดียวของ ศธ.ที่มีเนื้อหาครบถ้วนตามมาตรฐานหลักสูตร และเป็นต้นฉบับเดียวที่มีการควบคุมโครงสร้างของราคา ส่วนต้นฉบับอื่นจะไม่มีการควบคุมราคา แต่การที่หนังสือมีราคาถูกหรือแพงกว่าเอกชนนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไม่ได้ตั้งราคา โดยพลการ แต่ได้พิจารณาจากคุณภาพการพิมพ์  ซึ่งราคาหนังสือขององค์การค้าฯ ก็ใช้มา 6 ปีแล้ว ดังนั้นประเด็นจึงไม่ได้อยู่ที่ถูกหรือแพง แต่อยู่ที่ว่าคุ้มค่ากับคุณภาพหรือไม่ และเราไม่ได้บังคับให้โรงเรียนจัดซื้อขององค์การค้าฯ เท่านั้น ่จะเน้นให้เลือกหนังสือที่ใช้กระดาษมีคุณภาพ จึงเป็นดุลพินิจของแต่ละโรงเรียนว่าจะเลือกซื้อหนังสือของบริษัทใด ซึ่งแต่ละฉบับก็ผ่านการประเมินจากสพฐ.ทั้งหมดแล้วว่ามีเนื้อหาเป็นมาตรฐานเดียวกัน
 
คุณหญิงกษมา กล่าวต่อไปว่า สำหรับ ราคาหนังสือของสำนักพิมพ์ต่าง ๆ อาทิ วิชาคณิตศาสตร์ ได้รับอนุญาต 6 สำนักพิมพ์ ตั้งแต่ 34-63 บาท โดยองค์การค้าฯ มีราคา 52 บาท, วิทยาศาสตร์ อนุญาต 9 สำนักพิมพ์ ราคา 17-85 บาท ขององค์การค้าฯ 35 บาท หรือสังคมศึกษา อนุญาต 10 สำนักพิมพ์ ราคา 26-127 บาท ขององค์การค้าฯ 127 บาท เป็นต้น ทั้งนี้สพฐ.ยังมีมาตรการที่จะทำให้ผู้ปกครองมั่นใจว่า หนังสือที่โรงเรียนจัดซื้อมีคุณภาพ และคุ้มกับราคา อย่างไรก็ตามทุกโรงเรียนจะต้องได้ส่วนลด 20% จากราคาหน้าปก ซึ่งส่วนลดสามารถนำไปซื้อหนังสืออื่นเพิ่มเติมได้ หากใช้งบฯ ไม่เกิน 1 แสนบาท ก็สามารถตกลงราคาได้ทันที หากเกิน 1 แสนบาทจะต้องมีการสอบราคาและมีการยื่นซองประมูล ส่วนปัญหาที่ผ่านมาซึ่งส่วหญ่เงินส่วนลดจะตกอยู่กับผู้บริหารนั้น ในครั้งนี้จะมีระบบติดตามอย่างใกล้ชิด โดยทุกโรงเรียนจะต้องแจ้งมาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ว่าซื้อหนังสือของสำนักพิมพ์ใด และราคาเท่าใด จึงสามารถเปรียบเทียบกับโรงเรียนอื่น ๆ ได้ ซึ่งหากผู้บริหารคนใดนำเงินส่วนลดไปใช้ส่วนตัว จะถือว่ามีความผิดทางวินัย 
 
ส่วนเครื่องแบบนักเรียนก็ได้สำรวจบริษัทที่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 10 บริษัท ซึ่งราคาโดยรวมจะเป็นราคาเดียวกับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) จัดซื้อ ส่วนการแจกจะให้เป็นคูปองหรือเงินสดต้องรอการประชาพิจารณ์ในวันที่ 30 ม.ค.ก่อน คุณหญิงกษมา กล่าว.

ที่มา เดลินิวส์

ข่าวการศึกษา
- 2009-01-30 9:48:21 โพสต์โดย : admin คนดู 1,019 คน