เปิดทางลัดเยียวยาครูตกประเมิน

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เมื่อวันที่ 25 ก.พ.ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเตรียมการอบรมครูที่ไม่ผ่านการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 2 กลุ่ม ได้แก่

  1. กลุ่มปรับปรุง จำนวน 1,952 คน
  2. กลุ่มที่ไม่ผ่านการประเมิน จำนวน 24,060 คน

โดยใช้ระบบพัฒนาบุคลากรผ่านอินเทอร์เน็ต หรือ E-Training ในการฝึกอบรม ซึ่งการอบรมและพัฒนาครูนี้จะเน้นเนื้อหาสาระการปฏิบัติงาน เทคนิคการปฏิบัติงาน และการวิจัยเพื่อพัฒนาผลงาน ส่วนครูที่กังวลว่าจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบ E-Training ได้นั้น ก.ค.ศ.จะเตรียมความพร้อมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ICT ให้
 
ปลัด ศธ.กล่าวต่อไปว่า สำหรับขั้นตอนการดำเนินการฝึกอบรมพัฒนานั้น จะมีการทดสอบก่อนอบรม หรือ Pre-Test โดยใช้ขอบเขตเนื้อหาตามที่ก.ค.ศ.กำหนดไว้ หากครูสอบ Pre-Test ผ่าน ก็จะได้รับใบรับรองผ่านหลักสูตร และสามารถข้ามไปสู่ขั้นตอนการปรับปรุงผลงานเพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) ได้ทันที สำหรับครูที่สอบ Pre-Test ไม่ผ่าน จะต้องเข้าสู่กระบวนการอบรมของระบบ E-Training จากนั้นจะทดสอบความรู้หลังอบรม หรือ Post-Test ถ้าผ่านจึงจะนำความรู้ไปปรับปรุงผลงานนำเสนอ อ.ก.ค.ศ. ต่อไปได้ แต่ถ้าไม่ผ่าน   ก็ยังมีโอกาสเข้าสู่ระบบ E-Training และ Post-Test ได้อีกครั้ง ทั้งนี้คาดว่ากลุ่มปรับปรุง จะเริ่มอบรมได้ในเดือนเม.ย.นี้ ส่วนกลุ่มที่ไม่ผ่านการประเมิน จะเริ่มได้ล่าช้ากว่า 1-2 เดือน เนื่องจากต้องเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นจำนวนมาก

เดลินิวส์

ข่าวการศึกษา
- 2009-02-26 11:10:46 โพสต์โดย : admin คนดู 1,643 คน