แก้ไข ตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2552

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง

ตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2552

เนื่องจากรัฐบาลประกาศหยุดยาวในวันเสาร์ที่ 4 พุธที่ 8 กรกฎาคม 2552

ซึ่งตรงกับการสอบ GAT/PAT สัปดาห์แรก สทศ. จึงกำหนดการทดสอบใหม่เป็น

วันเสาร์ที่ 11 อาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม และวันเสาร์ที่ 18 อาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม

2552 ตามตารางสอบดังนี้


วัน เดือน ปี เวลาสอบ รหัส และ ชื่อวิชา
วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2552
09.00 – 12.00 น.  13.00 – 16.00 น.

85 GAT ความถนัดทั่วไป
71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์


วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2552

09.00 – 12.00 น.  13.00 – 16.00 น.

72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์


วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2552
09.00 – 12.00 น.   13.00 – 16.00 น.

74 PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู


วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2552
09.00 – 12.00 น.   13.00 – 16.00 น.

76 PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
78 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
79 PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
80 PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
81 PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ
82 PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทิน ตารางสอบ GAT-PAT ปี 2552 (ปรับปรุงใหม่)

 

ข่าวการศึกษา
- 2009-03-10 9:53:31 โพสต์โดย : admin คนดู 641 คน