เด็กไทยอาการหนัก! ประถม-มัธยมภาษาไทยมีปัญหาประสมคำ เรียงประโยคผิดอื้อ

      เด็กไทยอาการหนัก! มีปัญหาเรื่องการอ่านออกเขียนได้เพียบ สมศ.ระบุผู้ประเมินมีข้อสังเกตเรื่องการออกเขียนได้ไม่ชัดเจนของเด็กเข้ามามาก ทั้งประสมคำผิด เรียงประโยคไม่ถูกต้อง การประเมินรอบ 3 อาจต้องกำหนดเกณฑ์ชี้วัดเรื่องดังกล่าวร่วมด้วย เพราะเกณฑ์ที่ใช้อยู่มุ่งวัดผลระดับสูง เนื่องจากไม่คาดคิดว่าเด็กจะมีปัญหาพื้นฐานเรื่องการเขียนคำ เรียงประโยค ส่วน ธงทอง เผยออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนก็พบเด็ก ม.2 ยังประสมคำไม่ถูกต้อง

image

image

image

       ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กล่าวว่า จากการประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษาภายนอกของ สมศ.ในรอบสอง (พ.ศ.2549-2551) มีข้อสังเกตจากผู้ประเมินจำนวนมากว่า นักเรียนในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา มีปัญหาเรื่องการอ่านออกเขียนได้ โดยพบว่าโรงเรียนหลายแห่งนักเรียนมีการเขียนคำภาษาไทยผิด การเรียงรูปประโยคไม่ถูกต้อง ทำให้ข้อความที่เขียนไม่สามารถสื่อความหมายได้ ซึ่งอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงทำข้อสอบอัตนัยไม่ได้ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะมีการใช้ข้อสอบปรนัยในการวัดและประเมินผลเด็กมากขึ้น ทำให้เด็กไม่ค่อยได้ใช้ภาษาไทยในการเขียอบข้อสอบ ซึ่งการตอบข้อสอบแบบอัตนัยจะทำให้เด็กได้มีการคิดวิเคราะห์ และต้องถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาเขียนเพื่อสื่อสารถึงสิ่งที่ตนเองรู้และเข้าใจให้ชัดเจน
       
       ในการประเมินสถานศึกษาฯ ภายนอกรอบสามที่จะมีขึ้นนั้น จะต้องมีการกำหนดเกณฑ์ชี้วัดในเรื่องอ่านออกเขียนได้ในการประเมินด้วย เนื่องจากที่ผ่านมาเกณฑ์การประเมินที่ สมศ.กำหนดไว้มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานในระดับสูง โดยไม่ทันคิดว่านักเรียนจะมีปัญหาพื้นฐานในเรื่องการอ่านออกเขียนได้ ซึ่งหากมีการกำหนดเกณฑ์การประเมินเรื่องการอ่านออกเขียนได้ไว้ด้วย เชื่อว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ศ.ดร.สมหวังกล่าว
       
       ด้าน รศ.ดร.ธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสำนักงานสภาการศึกษา (กกศ.) กล่าวว่า ที่ผ่านมาตนได้มีโอกาสไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในต่างจังหวัดหลายแห่งทำให้ยืนยันได้ว่าโรงเรียนในต่างจังหวัดมีปัญหาเรื่องคุณภาพจริงๆ โดยพบว่านักเรียนในต่างจังหวัดส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ แต่จะอยู่กับปู่ย่า ตายาย นอกจากนี้ตนได้ไปเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห่งหนึ่ง ได้เข้าไปดูนักเรียน ม.2 เขียนหนังสือ พบว่านักเรียนเขียนหนังสือไม่เป็นตัวอักษร อ่านแทบไม่ออกว่าเป็นตัวอะไร และประสมคำผิด แถมครูที่สอนวิชาภาษาไทยต้องนำนักเรียนมาสอนในห้องสมุด เพราะครูต้องทำหน้าที่บรรณารักษ์ด้วย แต่มีบางโรงเรียนที่ครูมีความรู้ และเก่งที่สามารถบูรณาการเรียนการสอนให้เข้ากับท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี เช่น โรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ครูจะนำภาษาท้องถิ่นมาสอนให้กับนักเรียน หรือที่โรงเรียนในเกาะอาดัง ที่ครูจะพยายามปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนดูแลและรักชุมชนของตนเอง ซึ่งตนจะนำข้อมูลจากการไปตรวจเยี่ยมมาประกอบในการวางแนวทางเพื่อดำเนินการปฏิรูปการศึกษารอบ 2 ต่อไป

ผู้จัดการออนไลน์

ข่าวการศึกษา
- 2009-03-25 9:12:02 โพสต์โดย : admin คนดู 1,041 คน