เผยผลสอบ NT ป.3 "คณิต-ภาษาไทย" ดีขึ้น

“วิทย์-อังกฤษป.6-สังคมม.3″เพิ่ม สพฐ.เตรียมถกสทศ.เจาะรายร.ร.

เมื่อวันที่ 8 เมษายน คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ว่าได้หารือถึงผลการวิเคราะห์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติในส่วนของการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หรือเอ็นที ที่ สพฐ.จัดสอบเอง กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสูง หรือเอเน็ต ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ดำเนินการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา คือตั้งแต่ปีการศึกษา 2549-2551 โดยผลการประเมิน เอ็นที ป.3 ปีการศึกษา 2551 ใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ที่ สพฐ.ประเมินไปเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และการสุ่มประเมินผลสัมฤทธิ์เฉพาะภาษาอังกฤษ และทักษะการคิดของ ป.6 โดยในส่วนของเอ็นที ป.3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ภาษาไทยปี 2551 ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2550 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 51.6% มีนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง 14.6% เกณฑ์ดี 24% ได้เต็ม 30 คะแนน 136 คน และ 0 คะแนน 24 คน เมื่อวิเคราะห์เป็นรายทักษะ พบว่ามีทักษะการฟัง การพูดดีที่สุด ตามด้วยวรรณคดี วรรณกรรม, หลักภาษา, การอ่าน และการเขียนตามลำดับ

คุณหญิงกษมากล่าวว่า คณิตมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 48.39% ดีขึ้นกว่าปี 2550 โดยอยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง 31.78% เกณฑ์ดี 20.28% เต็ม 30 คะแนน 2,944 คน และ 0 คะแนน 101 คน เมื่อวิเคราะห์เป็นรายทักษะ พบว่านักเรียนเข้าใจเรื่องจำนวน และวิธีดำเนินการดีที่สุด ตามด้วยการวัด และเรขาคณิต สำหรับวิทยาศาสตร์ที่เพิ่งทดสอบเป็นปีแรก ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 47.90% อยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง 39.5% เกณฑ์ดี 20% สาเหตุที่นักเรียนอยู่ในเกณฑ์ปรับปรุงมาก อาจเป็นเพราะโครงสร้างของแบบทดสอบที่มีการวัดทักษะกระบวนการทางวิทย์ถึง 57% และวัดความรู้ในเนื้อหาเพียง 43% ทำให้นักเรียนที่ไม่สามารถคิดวิเคราะห์ หรือไม่ตั้งใจทำข้อสอบ ได้คะแนนต่ำ โดยได้ 30 คะแนน 667 คน และ 0 คะแนน 29 คน เมื่อวิเคราะห์เป็นรายความรู้ทักษะ พบว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกดีที่สุด ตามด้วยแรงและการเคลื่อนที่ สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม พลังงาน ดาราศาสตร์ สารและสมบัติของสาร

คุณหญิงกษมากล่าวต่อว่า ส่วนทักษะการคิดชั้น ป.6 ที่ สพฐ.ประเมินเป็นครั้งแรก โดยสุ่มทดสอบ 25% ของนักเรียนทั้งหมด โดยทดสอบเสริมจากการประเมินโอเน็ต ป.6 ของ สทศ.พบว่า ทั่วประเทศมีคะแนนเฉลี่ย 37.52% อยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง 33.68% เกณฑ์ดี 3.48% เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนตอบคำถาม การคิดเชิงสำรวจและสืบค้นดีที่สุด ตามด้วยการคิดแก้ปัญหา ส่วนภาษาอังกฤษ ป.6 ที่ สพฐ.ประเมินเสริมจากการประเมินของ สทศ.โดยสุ่มเป็นครั้งที่ 2 พบว่าทั่วประเทศมีคะแนนเฉลี่ย 37.63% อยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง 32.71% เกณฑ์ดี 9.3% แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551 ที่ สพฐ.ได้จ้าง สทศ.ประเมิน พบว่า คะแนนลดลง 1.04%

“ถ้าเปรียบเทียบภาพรวมคะแนนทั้งเอ็นที โอเน็ต และเอเน็ต ย้อนหลัง 3 ปี พบว่า ชั้น ป.3 สอบ 3 วิชา ภาษาไทย และคณิต ดีขึ้น ส่วนวิทย์ซึ่งสอบในปี 2551 เป็นปีแรก มีผลประเมินต่ำกว่าทั้ง 2 วิชา ชั้น ป.6 สอบ 4 วิชา วิทย์ และภาษาอังกฤษดีขึ้น ภาษาไทยคงที่ คณิตลดลง ชั้น ม.3 สอบ 5 วิชา ภาษาไทยลดลง คณิต วิทย์ ภาษาอังกฤษ คงที่ สังคมศึกษาเพิ่มขึ้น โอเน็ต ม.6 สอบ 5 วิชา ภาษาไทย และสังคมฯ ลดลง คณิต วิทย์คงที่ ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น เอเน็ต ม.6 สอบ 5 วิชา ภาษาไทยลดลง คณิต วิทย์ ภาษาอังกฤษคงที่ สังคมฯ เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์เบื้องต้นเห็นว่าสาเหตุที่คะแนนออกมาเช่นนี้ เพราะความตั้งใจทำข้อสอบของเด็กว่าจะนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร คุณภาพของโรงเรียน ความขาดแคลนครูผู้สอน และสื่อ รวมทั้งหลักสูตรปัจจุบันที่ให้เด็กทุกคนได้เรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระฯเหมือนกัน แต่ความเป็นจริงเด็กให้ความเข้มข้นกับการเรียน และถนัดในแต่ละรายวิชาไม่เท่ากัน แต่ต้องสอบข้อสอบชุดเดียวกัน ประเด็นนี้ สพฐ.จะหารือกับ สทศ.พร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึกสาเหตุที่ชัดเจนเป็นรายโรงเรียน และเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อปรับปรุงต่อไป

มติชน

- 2009-04-9 9:27:05 โพสต์โดย : admin คนอ่าน 3,610 คน
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล