เปิดเวทีถกปรับ Admission 54 ก่อนยื่น ทปอ.ชี้ขาด

ที่ประชุมทปอ. เตรียมประชุมร่วมสภาวิชาการและสภาวิชาชีพ 5 พ.ค. ปรับแอดมิชชั่นปี 2554 ก่อนส่งผลให้ประธานคณะทำงานศึกษาแอดมิชชั่นฟอรั่ม

นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า ทปอ. ยืนยันหลักการว่าแอดมิชชั่นในปีการศึกษา 2553 ยังคงใช้องค์ประกอบและสัดส่วนเดิมที่ได้ประกาศไว้แล้ว ส่วน Admission ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไปจะคงหลักการสำคัญไว้ แต่อาจปรับปรุงรายละเอียดบางประการ อาทิ สัดส่วนองค์ประกอบ การเพิ่มประเภทของ PAT เป็นต้น ซึ่ง ทปอ.จะประชุมร่วมกับสภาวิชาการและสภาวิชาชีพ ในวันที่ 25 พ.ค. ว่าจะมีการปรับอะไรบ้าง จากนั้นจะส่งผลให้นายมณฑล สงวนเสริมศรี ประธานคณะทำงานศึกษา Admission ฟอรั่ม ประจำปี 2553 ภายในต้นเดือน ก.ค. เพื่อนำไปพิจารณาและสังเคราะห์ ก่อนที่จะนำเข้าที่ประชุมวิชาการของ ทปอ. ในวันที่ 30 ก.ค.-1 ส.ค. โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ นักเรียน ผู้ปกครอง ได้เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย จากนั้นจะนำข้อสรุปเข้าสู่ที่ประชุม ทปอ. ในวันที่ 22 ส.ค. ซึ่งน่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่า หลักการและรายละเอียด Admission ในปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง

ต่อข้อถามว่าผลการสอบ GAT/PAT ของนักเรียน ม.5 ต่ำกว่า ม.6 เพราะเรียนไม่จบหลักสูตร จะนำไปสู่การกำหนดให้สอบเฉพาะ ม.6 หรือไม่ นพ.ภิรมย์กล่าวว่า ต้องยอมรับว่าครั้งแรกที่ ทปอ. กำหนดให้นักเรียน ม.5 เข้าสอบได้ เพราะต้องการเปิดโอกาส แต่เมื่อมีผลกระทบตามมาเช่นนี้ต้องนำไปวิเคราะห์ว่าควรจำกัดให้สอบเฉพาะนักเรียน ม.6 ได้หรือไม่ เพราะการตัดสินใจใดๆก็ตาม ย่อมมีผลกระทบตามมาเสมอ โดยหากจะให้สอบเฉพาะนัก เรียน ม.6 ก็จะเป็นการตัดโอกาสนักเรียน

ไทยรัฐ

ข่าวการศึกษา
- 2009-05-22 10:19:58 โพสต์โดย : admin คนดู 456 คน