ครู 1.4หมื่นเฮ!ขึ้นบัญชี"รอง-ผอ.ร.ร." สพฐ.จี้เขตพื้นที่ฯบรรจุทันเปิด2/52

นายพิษณุ ตุลสุข ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า จากที่ สพฐ.จัดสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ (ผอ.) สถานศึกษา และรอง ผอ.สถานศึกษา ในภาค ก เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ที่ผ่านมา ขณะนี้ สพฐ.ได้คัดเลือกภาค ก เสร็จแล้ว โดยในตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา มีผู้สมัครทั้งสิ้น 11,833 คน มีสิทธิสอบ 11,786 คน ผ่านการคัดเลือก 10,552 คน และรอง ผอ.สถานศึกษา มีผู้สมัครทั้งสิ้น 4,100 คน มีสิทธิสอบ 4,066 คน ผ่านการคัดเลือก 3,666 คน ซึ่ง สพฐ.ได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก แยกเป็นบัญชีจังหวัด 76 บัญชี และบัญชีสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)

นายพิษณุกล่าวว่า จากนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ที่มีตำแหน่งว่าง ขอให้คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา เร่งคัดเลือกในภาค ข และภาค ค โดยรับสมัครจากผู้ที่ขึ้นบัญชีภาค ก ในจังหวัดของตนเองก่อน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้เป็นบัญชีของ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ นั้นๆ เพื่อบรรจุ และแต่งตั้งต่อไป

“การบรรจุ ผอ.สถานศึกษา และรอง ผอ.สถานศึกษาครั้งนี้ จะบรรจุได้มากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา เพราะมีทั้งในส่วนของอัตราว่างผู้บริหารปี 2552 ที่มีอยู่ 796 ตำแหน่ง นอกจากนี้ ยังมีอัตราว่างจากที่ผู้บริหารขอเข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด หรือเออร์ลี่ รีไทร์ และอัตราว่างจากผู้เกษียณปกติที่จะเกษียณในปี 2553 นี้อีกจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้ มั่นใจว่าโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร ที่ไม่มีผู้บริหาร จะได้ผู้บริหารแน่นอน เนื่องจาก สพฐ.ได้แก้ไขหลักเกณฑ์การคัดเลือก โดยปรับลดลง จากเดิมผู้ที่ผ่านภาค ก. ต้องมีคะแนนสอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 เป็น ร้อยละ 50 และยังให้ระบุไว้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มสมัครด้วยว่าจะบรรจุลงในพื้นที่ใด อย่างไรก็ตาม ขอให้ สพท.เร่งจัดสอบภาค ข. และ ภาค ค. พร้อมทั้งจัดอบรมผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อจะได้บรรจุลงโรงเรียนได้ทันการเปิดภาคเรียนที่ 2/2552 ในเดือนพฤศจิกายนนี้” นายพิษณุกล่าว

สำหรับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านภาค ก. ใน 76 จังหวัด จำนวน 14,218 คน มีดังนี้

กรุงเทพฯ 517 คน เป็น ผอ.281 คน รอง ผอ.236 คน, จันทบุรี 60 คน เป็น ผอ.39 คน รอง ผอ.21 คน, ฉะเชิงเทรา 101 คน เป็น ผอ.72 คน รอง ผอ.29 คน, ชลบุรี 201 คน เป็น ผอ.146 คน รอง ผอ.55 คน, ตราด 39 คน เป็น ผอ.24 คน รอง ผอ.15 คน, นครนายก 35 คน เป็น ผอ.30 คน รอง ผอ.5 คน, ปราจีนบุรี 81 คน เป็น ผอ.67 คน รอง ผอ.14 คน, พระนครศรีอยุธยา 85 คน เป็น ผอ.64 คน รอง ผอ.21 คน, ระยอง 132 คน เป็น ผอ.79 คน รอง ผอ.53 คน, ลพบุรี 165 คน เป็น ผอ.133 คน รอง ผอ.32 คน, สมุทรปราการ 134 คน เป็น ผอ.57 คน รอง ผอ.77 คน,

สระแก้ว 173 คน เป็น ผอ.104 คน รอง ผอ.69 คน, สระบุรี 87 คน เป็น ผอ. 66 คน รอง ผอ. 21 คน, กาญจนบุรี 191 คน เป็น ผอ.143 คน รอง ผอ.48 คน, ชัยนาท 42 คน เป็น ผอ.35 คน รอง ผอ.7 คน, นครปฐม 125 คน เป็น ผอ.63 คน รอง ผอ.62 คน, นนทบุรี 79 คน เป็น ผอ.41 คน รอง ผอ.38 คน ปทุมธานี 134 คน เป็น ผอ.51 คน รอง ผอ.83 คน, ประจวบคีรีขันธ์ 63 คน เป็น ผอ.53 คน รอง ผอ.10 คน, เพชรบุรี 52 คน เป็น ผอ.48 คน รอง ผอ.4 คน, ราชบุรี 135 คน เป็น ผอ.89 คน รอง ผอ.46 คน, สมุทรสงคราม 23 คน เป็น ผอ.22 คน รอง ผอ.1 คน, สมุทรสาคร 50 คน เป็น ผอ.37 คน รอง ผอ.13 คน, สิงห์บุรี 27 คน เป็น ผอ.22 คน รอง ผอ.5 คน, สุพรรณบุรี 157 คน เป็น ผอ.125 คน รอง ผอ.32 คน,

อ่างทอง 27 คน เป็น ผอ.27 คน รอง ผอ.ไม่มี, อุทัยธานี 82 คน เป็น ผอ.60 คน รอง ผอ.22 คน, กำแพงเพชร 169 คน เป็น ผอ.115 รอง ผอ.54 คน, ตาก 107 คน เป็น ผอ.70 รอง ผอ.37 คน, นครสวรรค์ 286 คน เป็น ผอ.199 คน รอง ผอ.87 คน, พิจิตร 155 คน เป็น ผอ.122 คน รอง ผอ.33 คน, พิษณุโลก 145 คน เป็น ผอ.107 คน รอง ผอ.38 คน, เพชรบูรณ์ 250 คน เป็น ผอ.186 คน รอง ผอ.64 คน, สุโขทัย 130 คน เป็น ผอ.89 คน รอง ผอ.41 คน, อุตรดิตถ์ 100 คน เป็น ผอ.89 คน รอง ผอ.11 คน, เชียงราย 219 คน เป็น ผอ.150 คน รอง ผอ.69 คน, เชียงใหม่ 287 คน เป็น ผอ.185 คน รอง ผอ.102 คน, น่าน 140 คน เป็น ผอ.98 คน รอง ผอ.42 คน, พะเยา 109 คน เป็น ผอ.84 คน รอง ผอ.25 คน, แพร่ 66 คน เป็น ผอ.48 คน รอง ผอ.18 คน,

แม่ฮ่องสอน 46 คน เป็น ผอ.29 คน รอง ผอ.17 คน, ลำปาง 114 คน เป็น ผอ.67 คน รอง ผอ.47 คน, ลำพูน 76 คน เป็น ผอ.56 คน รอง ผอ.20 คน, ขอนแก่น 563 คน เป็น ผอ.466 คน รอง ผอ.97 คน, นครพนม 250 คน เป็น ผอ.196 คน รอง ผอ.54 คน, มหาสารคาม 227 คน เป็น ผอ.171 คน รอง ผอ.56 คน, เลย 171 คน เป็น ผอ.129 คน รอง ผอ.42 คน, สกลนคร 458 คน เป็น ผอ.432 คน รอง ผอ.116 คน, หนองคาย 226 คน เป็น ผอ.162 คน รอง ผอ.46 คน, หนองบัวลำพู 184 คน เป็น ผอ.114 คน รอง ผอ.40 คน, อุดรธานี 407 คน เป็น ผอ.329 คน รอง ผอ.78 คน, กาฬสินธุ์ 424 คน เป็น ผอ.354 คน รอง ผอ.70 คน,

มุกดาหาร 120 คน เป็น ผอ.85 คน รอง ผอ.35 คน, ยโสธร 215 คน เป็น ผอ.180 คน รอง ผอ.35 คน, ร้อยเอ็ด 473 คน ผอ.412 คน รอง ผอ.61 คน, ศรีสะเกษ 658 คน เป็น ผอ.563 คน รอง ผอ.95 คน, อำนาจเจริญ 157 คน เป็น ผอ.121 คน รอง ผอ.36 คน, อุบลราชธานี 655 คน เป็น ผอ.525 คน รอง ผอ.130 คน, ชัยภูมิ 353 คน เป็น ผอ.279 คน รอง ผอ.74 คน, นครราชสีมา 720 คน เป็น ผอ.589 คน รอง ผอ.131 คน, บุรีรัมย์ 560 คน เป็น ผอ.432 คน รอง ผอ.128 คน, สุรินทร์ 535 คน เป็น ผอ.428 คน รอง ผอ.107 คน, นราธิวาส 63 คน เป็น ผอ.43 คน รอง ผอ.20 คน, ปัตตานี 36 คน เป็น ผอ.27 คน รอง ผอ.9 คน,

ยะลา 31 คน เป็น ผอ.19 คน รอง ผอ.12 คน, สงขลา 199 คน เป็น ผอ.140 คน รอง ผอ.59 คน, สตูล 77 คน เป็น ผอ.63 คน รอง ผอ.14 คน, กระบี่ 87 คน เป็น ผอ.46 คน รอง ผอ.41 คน, ชุมพร 82 คน เป็น ผอ.51 คน รอง ผอ.31 คน, ตรัง 107 คน เป็น ผอ.73 คน รอง ผอ.34 คน, นครศรีธรรมราช 230 คน เป็น ผอ.163 คน รอง ผอ.67 คน, พังงา 43 คน เป็น ผอ.20 คน รอง ผอ.23 คน, พัทลุง 85 คน เป็น ผอ.59 คน รอง ผอ.26 คน, ภูเก็ต 22 คน เป็น ผอ.14 คน รอง ผอ.8 คน, ระนอง 28 คน เป็น ผอ.12 คน รอง ผอ.16 คน, สุราษฎร์ธานี 120 คน เป็น ผอ.86 คน รอง ผอ.34 คน และ สศศ.256 คน เป็น ผอ.157 รอง ผอ.99 คน

มติชน

ข่าวการศึกษา
- 2009-09-2 9:52:42 โพสต์โดย : admin คนดู 683 คน