ห้องสมุด "ตามหายอดนักอ่าน"

ปัจจุบันเมื่อยุคการสื่อสารไร้พรหมแดนนั้นเข้ามีบทบาทหน้าที่ต่อการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการค้นคว้าประกอบความรู้ต่างๆ ก็ทำให้สามารถอ่านสาระความรู้ต่างๆผ่านจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้อย่างง่ายดาย ส่งผลให้จำนวนของนักศึกษา และนักอ่านที่เดินเข้าห้องสมุดนั้นลดน้อยลง ทั้งๆที่ความเป็นจริงแล้ว การอ่านหนังสือจากห้องสมุดนั้นยังมีความจำเป็นอยู่มาก อาทิ ด้านการฝึกทักษะการค้นคว้า การฝึกคิดต่อยอดอย่างเป็นเหตุเป็นผลมากกว่าที่จะใช้ระบบเสิร์ชข้อมูลแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

และนั่นเองจึงเป็นเหตุให้บรรดาบรรณารักษ์ผู้ดูแลห้องสมุดต่างๆจึงต้องจัดกิจกรรมดึงดูดผู้อ่านให้เข้าใช้บริการกันมากขึ้น อย่างล่าสุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2551 ซึ่งกิจกรรม ตามหายอดนักอ่าน เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้น โดยใช้สถิติจากจำนวนครั้งในการยืมหนังสือ และความหลากหลายของหนังสือที่ยืมในแต่ละครั้ง ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการบันทึกการยืมลงในใบ ตามหายอดนักอ่าน ทุกครั้ง หากนักศึกษาคนไหนมีการอ่านที่หลากหลาย และจำนวนครั้งมากที่สุด ก็จะได้รับรางวัล ยอดนักอ่าน

สำหรับช่วงระยะเวลาในการจัดกิจกรรมอยู่ระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม โดยให้นักศึกษาได้มีช่วงเวลาในการสะสมแต้ม และให้นักศึกษานำส่งคืนยังสำนักหอสมุด ทั้งนี้ มีจำนวนนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 79 คน

โดยล่าสุด ยอดนักอ่าน และ ยอดนักยืมที่คว้ารางวัลก็เพิ่งจะรับรางวัลกันไปหมาดๆ

รางวัลชนะเลิศยอดนักยืม ได้แก่ นายธีระ สิงพิมพ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งได้แต้มสะสม จำนวน 23 แต้ม ส่วนรางวัลรองชนะเลิศ คือ นางสาวณัฐกาญจน์ ทองใบ ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐธีระ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต มอบรางวัลดังกล่าว

ธีระ สิงพิมพ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต เจ้าของรางวัลชนะเลิศยอดนักอ่าน กล่าวว่า เริ่มแรกไม่ได้เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือ แต่เมื่อได้ลองอ่าน ทำให้รู้สึกว่ายังมีเรื่องต่างๆ อีกมากมายที่ยังไม่รู้ แม้กระทั่งเรื่องที่คิดว่ารู้แล้ว แต่ก็ไม่ได้รู้ลึก รู้จริงเท่าใดนัก

สังคมปัจจุบัน คนที่มีความรู้มากหลายๆ ศาสตร์ ย่อมได้เปรียบคนที่มีความรู้น้อย หรือรู้เฉพาะศาสตร์เดียว และนี่ก็เป็นแรงจูงใจในการอ่านของผม ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วจะชอบอ่านแนวสังคมศาสตร์ เพราะเป็นศาสตร์กว้างมากมีทั้ง รัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ นิติศาสตร์ ทำให้ผมมีความรู้ที่กว้างขวางขึ้น สุดท้ายอยากเชิญชวนให้เพื่อนๆใช้เวลาว่างมาอ่านหนังสือ

และไม่ควรอ่านเฉพาะหนังสือแต่ในคณะที่เรียนเท่านั้น เพราะว่าเมื่อเรียนจบ ออกไปทำงาน เราจำเป็นจะต้องใช้ความรู้จากศาสตร์อื่นๆ อีกมาก ซึ่งจะทำให้เราทำงานได้ดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ส่วนด้าน ณัฐกาญจน์ ทองใบ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า อยากบอกเพื่อนๆ ทุกคนว่าการอ่านหนังสือนั้นสนุก และการอ่านทำให้เราได้อะไรมากมาย ส่วนตัวแล้วเริ่มจากอ่านหนังสือการ์ตูน นวนิยาย ในมุมมองของผู้ใหญ่อาจจะดูว่าไร้สาระ แต่จริงๆ แล้วการ์ตูนหลายๆ เรื่องสอนในเราไม่เคยรู้ เช่นแนวคิดในการดำรงอยู่ มิตรภาพ นิสัยของมนุษย์ หากเปิดใจอ่านก็จะเข้าใจในการสื่อออกมาของหนังสือ จึงพยายามอ่านและมองให้เข้าใจเพื่อที่จะบอกคนทั่วไปได้ว่า หนังสือแต่ละประเภทให้อะไร หรือบอกอะไรกับเราบ้าง นังสือที่เหมาะกับเขาได้ในที่สุด

คนเราจะรู้แจ้งเห็นจริงสิ่งใดโดยแท้นั้น ต้องสัมผัสด้วยตนเอง หนังสือก็เช่นเดียวกันจะรู้ว่าการอ่านหนังสือหลายๆ แนว หลายๆ เล่มเกิดประโยชน์อะไร ก็ต้องลองเปิดอ่านดู ถ้าถือหนังสือไว้เฉยๆ โดยไม่เปิด ก็เหมือนมีสมองแต่ไม่คิด ดังนั้น เมื่อมีโอกาสได้อ่านแล้วจะรู้ว่า หนังสือมีอะไรมากกว่าที่คิด นางสาวณัฐกาญจน์กล่าว

ผู้จัดการ

ข่าวการศึกษา
- 2009-09-21 12:02:37 โพสต์โดย : admin คนดู 630 คน