เตรียมเปิดบ้านรับสุนัข(ไร้สกุล) ในงาน "ม.มหิดลคนรักสัตว์" ครั้งที่ 7

ฉลองครึ่งทศวรรษโรงพยาบาลสัตว์แห่งมหาวิทยาลัยมหิดล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เตรียมจัดงาน“ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ 7 พร้อมขยายเครือข่ายคลินิกเฉพาะด้าน สำหรับสัตว์เลี้ยง เปิดเวทีประกวดสัตว์ต่างๆ และหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัด(ไร้สกุล)พบกัน วันที่ 21-22 พ.ย.52 นี้
       
อาจารย์สัตว์แพทย์หญิงวันทนีย์ รัตนศักดิ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ได้ดำเนินการเปิดโรงพยาบาลสัตว์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2547 ซึ่งถือว่า ปีนี้เป็นปีที่ 5 ในก่อตั้งขึ้น เพื่อเป็นโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน ในส่วนของคลินิกปฏิบัติสาขาวิชาที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง โดยการตรวจรักษาโรคสัตว์ การเผยแพร่ความรู้ การเฝ้าระวังและป้องกัน ซึ่งในปีนี้ได้ดำเนินการขยายเพื่อการรักษาโรคเฉพาะทางอย่างเต็มรูปแบบ ได้แก่คลินิกโรคตา คลินิกโรคหัวใจ คลินิกโรคผิวหนัง คลินิกโรคมะเร็ง และคลินิกสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ
       
       สำหรับงานม.มหิดลคนรักสัตว์ครั้งที่ 7 ถือว่า เป็นอีกหนึ่งภาระกิจที่คณะให้ความสำคัญมาโดยตลอด พร้อมทั้งพัฒนาต้นแบบการจัดการสุนัขจรจัดให้มีการจัดการที่ถูกต้อง และจัดหาบ้านใหม่ให้น้องหมาเหล่านี้ เพื่อเป็นการปลูกฝังความรู้สึกรับผิดชอบ สร้างจิตสำนึกที่ดี ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธี ตระหนักถึงโรคสัตว์สู่คน ซึ่งคณะมีความตั้งใจที่จะให้เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาทางด้านสัตวแพทย์และสัตวศาสตร์ประยุกต์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ด้าน รองศาสตราจารย์นายสัตว์แพทย์ปานเทพ รัตนากร ประธานคณะกรรมการจัดงานม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ 7 กล่าวว่า การจัดงานในปีนี้ นับว่าเป็นครั้งที่ 7 ซึ่งกระทำมาอย่างต่อเนื่อง ถือว่าเป็นประเพณีของคณะฯ ไปเสียแล้ว ซึ่งรูปแบบและขนาดที่แปลกแตกต่างและขยายขึ้นกว่าเดิม ยิ่งไปกว่านั้นในปีนี้โรงพยาบาลสัตว์ เพื่อการเรียนการสอนของคณะฯ ได้เปิดทำการมาครบ5 ปี คณะฯ จึงถือโอกาสนี้เป็นการฉลองไปพร้อมกับการขยายบริการของโรงพยาบาลสัตว์เพิ่มขึ้น เพื่อสนองความต้องการของประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ที่เพิ่มมากขึ้นกลายเท่าตัว
       
      “ภายในงานจะมีกิจกรรมที่เข้มข้นและเน้นการหาบ้านใหม่ให้น้องหมา อย่างหมาพันทาง หรือหมาไร้สกุลที่คนไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าที่ควร ปล่อยทิ้ง ปล่อยขว้าง เพราะคิดว่า เป็นสุนัขที่ไม่จำเป็นต้องดูแลเอาใจใส่เหมือนกันหมาพันธุ์ต่างๆ อีกทั้งยังมีปัญหาใหญ่ของสังคมที่หลายคนสนใจแต่หมาเด็ก และไม่ให้ความสำคัญกับหมาโต เพราะกลัวว่าจะเลี้ยงยาก ไม่เชื่อง แต่ในความเป็นจริงแล้วหมาเหล่านี้เลี้ยงง่าย และเป็นหมานิสัยดี จึงควรอนุเคราะห์เลี้ยงต่อจะลดความยุ่งยากลงกว่าหมาเด็ก ทั้งยังเป็นการแก้ปัญหาหมาจรจัดอย่างยั่งยืน”

และอีกหนึ่งสีสันที่เรียกความสนใจจากเหล่าบรรดาคนรักน้องหมา กับโครงการหาบ้านใหม่ให้น้องหมา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำงานนี้ นศ.สพ. โสรญา ไพโรจน์พิริยะกุล หรือ เมย์ นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานชมรมหมานิสัยดี ผู้ดูแลโครงการหาบ้านใหม่ให้น้องหมา เอ่ยว่า กิจกรรมในปีนี้ยังคงเป็นการหาบ้านใหม่ให้น้องหมา หรือเป็นการหาเจ้าของใหม่ให้น้องหมาที่เก็บได้จากบริเวณมหาวิทยาลัย ซึ่งถือว่าเป็นสุนัขจรจัดที่ได้รับการดูแล ฉีดวัคซีน ทำหมัน และการรับการฝึกมาอย่างดี
       
       เรามองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมว่า คนรักหมาส่วนใหญ่ชอบที่จะเลี้ยงดูหมาพันธุ์หรือหมาเด็ก ที่ฝึกยากและปลอดภัยกว่าหมาจรจัดที่ไม่รู้ที่ไปที่มา ทำให้สังคมของหมาใหญ่หรือหมาจรจัดตามข้างถนนมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหลังจากรับสุนัขจรจัดเหล่านี้มาแล้ว เราจึงทำการฉีดวัคซีน ทำหมัน และฝึกสอนด้วยระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งจะมีอาจารย์ที่ปรึกษา มาช่วยสอนเทคนิคการดูแลและสังเกตพฤติกรรมของหมา

ซึ่งเราจะไม่ใช้วิธการฝึกสอนแต่กระตุกโซ่ เพราะจะทำให้กระดูกบริเวณคอมีปัญหา ส่งผลให้หมาได้รับการบาดเจ็บ และหวาดกลัวการฝึก เราจึงค่อยทำการฝึกแบบง่าย โดยให้นักศึกษาสัตวแพทย์อาสาที่เข้าร่วมชมรม มาช่วยฝึกสอนอาทิตย์ละ 3 วัน เพื่อให้นักศึกษาสัตว์แพทย์ได้มีโอกาสใช้ความรู้ที่เรียนมาได้ใช้ประโยชน์ รู้จักวิธีการเข้าหาสัตว์เลี้ยง และยังเป็นการใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนให้เป็นประโยชน์ได้มากขึ้น

สหรับ ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ 7 จะได้พบกับกิจกรรมการประกวดสุนัขพันทางชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การประกวดแมวสุขภาพดี การประกวดกระต่าย การประกวดหมาแฟนซี การแสดงสัตว์แปลก สัตว์ป่าและการให้ความรู้ทางวิชาการ กิจกรรมทดสอบหมานิสัยดี ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนให้กับน้องหมา ฟรี!
       
       ** เตรียมพบกับกิจกรรมเหล่านี้ได้ในวันที่ 21-22 พ.ย.52 ตั้งแต่เวลา 09.00 16.00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2441-5242-4 หรือ www.vs.mahidol.ac.th

ข่าวการศึกษา
- 2009-11-12 11:06:47 โพสต์โดย : admin คนดู 1,557 คน