สพฐ.จัดคลังคำศัพท์เด็กประถมฯ

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้หารือถึงเรื่องการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในนักเรียน ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ของโครงการส่งเสริมที่จะเน้นในเรื่องของความสามารถในการอ่าน ซึ่งในการทดสอบความสามารถในการอ่านของนักเรียนในช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) ของสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. พบว่า ในจำนวนเด็กนักเรียนระดับชั้น ป.3 ทั้งประเทศที่มีกว่า 8 แสนคน มีประมาณ 4% หรือกว่า 4 หมื่นคนยังอ่านไม่คล่อง ที่ประชุมจึงเห็นว่าน่าจะใช้เวลาในช่วงโค้งสุดท้ายของปีการศึกษานี้เร่งรณรงค์ส่งเสริมการรักการอ่าน ให้แก่นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 โดยนำข้อมูลพื้นฐานปีการศึกษา 2551 เป็นรายเขตพื้นที่การศึกษาใช้ในการส่งเสริมและกระตุ้นเพื่อให้เกิดการส่งเสริมอย่างจริงจัง โดยตั้งเป้าหมายให้เด็กทุกคนสามารถผ่านการทดสอบความสามารถในการอ่านไปให้ได้
   
เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้วยว่า การเรียนในช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) ซึ่งเป็นช่วงวัยของการเตรียมตัวเรื่องพื้นฐานทางด้านภาษา ควรจะมีการกำหนดคลังคำศัพท์สำหรับนักเรียนใน 2 ช่วงชั้นนี้ เพื่อเป็นมาตรฐานคำศัพท์ที่นักเรียนพึงรู้ และเพื่อเป็นมาตรฐานให้โรงเรียนได้เร่งรัดส่งเสริมการอ่าน ทั้งนี้ สพฐ.จะไปศึกษาว่าแต่ละช่วงชั้นนักเรียนจำเป็นต้องรู้คำศัพท์ใดบ้างและจำนวนเท่าใด เพื่อจะได้เร่งดำเนินการจัดทำคลังคำศัพท์ต่อไป

เดลินิวส์

ข่าวการศึกษา
- 2010-01-14 10:32:08 โพสต์โดย : admin คนดู 1,275 คน