บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยบ่มเพาะนักวิทย์วัยอนุบาล

โครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เปิดตัวปีแรกนำร่องโรงเรียนอนุบาล 200 แห่งใน 12 จังหวัด ปลูกฝังเด็กไทยรักวิทย์ตั้งแต่ปฐมวัย

นางสุวดี จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ในฐานะกรรมการโครงการและผู้ดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลังได้เสด็จเยี่ยมชมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศเยอรมนี เมื่อเดือนตุลาคม 2552 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยของไทย

 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จะเป็นตัวพัฒนาคุณภาพครู รวมถึงการสร้างผู้นำเครือข่ายท้องถิ่นที่ช่วยให้โรงเรียนตื่นตัว ผู้ปกครองและชุมชนเกิดร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย จนเด็กฝึกสังเกต รู้จักคิด ตั้งคำถามและหาคำตอบได้ด้วยตัวเอง

 ขณะนี้โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย คัดเลือกโรงเรียนอนุบาลเข้าร่วมโครงการแล้ว 200 แห่ง จาก 12 จังหวัด จากกรุงเทพ ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง อุดรธานี สมุทรสงคราม ราชบุรี สตูล ปัตตานี ยะลา สงขลา และนราธิวาส ก่อนขยายผลไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศในอนาคต

 ครูที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จะได้รับสิทธิ์เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนละ 2 คนรวมถึงได้รับกล่องนักวิทยาศาสตร์น้อยที่บรรจุใบกิจกรรมการทดลอง 5 หมวด ได้แก่ น้ำ อากาศ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซน์ ไฟฟ้า แสงและสี ที่ครูสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้

 นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้รับการสนับสนุนการหา นักวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรพี่เลี้ยง เพื่อทำกิจกรรมกับครูและนักเรียนในโรงเรียน และสามารถแบ่งปันประสบการณ์ และดาวน์โหลดกิจกรรมการทดลองผ่านเว็บ www.littlescientistshouse.com โดยโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

 ตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จะได้มาก็ต่อเมื่อโรงเรียนทำการทดลอง 20 การทดลอง ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ 2 โครงงาน และผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ โดยตราบ้านจะมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้รับมอบ และสามารถต่ออายุได้อีกถ้าผ่านการประเมิน 

 กรรมการโครงการและผู้ดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย กล่าวอีกว่า สำหรับโรงเรียนที่สนใจโครงการดังกล่าวสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ โดยติดต่อผ่านสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ในพื้นที่ใกล้เคียง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ pr@nanmeebooks.com โดยโรงเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

 คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ กรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และประธานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย กล่าวว่า เด็กวัย 3-6 ปีเป็นวัยที่สำคัญมากปลูกฝังสิ่งดีและเลวได้พอกัน หากครูผู้สอนสามารถถ่ายทอดความรู้ เทคนิค โดยมีกระบวนการสอนที่เหมาะสมกับวัยได้ จะยิ่งทำให้เด็กเติบโตมามีความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ยิ่งขึ้น

 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ในประเทศเยอรมนี ก่อตั้งเมื่อ 3 ปีที่แล้ว โดย ดร.ทอมัส ทิลล์มันน์ และประสบความสำเร็จในการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยสามารถขยายผลจากเริ่มแรกในโรงเรียน 50 แห่ง เป็น10,500 แห่งทั่วประเทศ หรือคิดเป็น 25 % ของโรงเรียนอนุบาลทั้งประเทศเยอรมนี

ผลที่ได้ของโครงการคือ คุณภาพที่เพิ่มขึ้นของการศึกษาวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ปริมาณของการศึกษาวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย และความตระหนักของสาธารณชนทั่วไปต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรุงเทพธุรกิจ

- 2010-03-3 11:00:23 โพสต์โดย : admin คนอ่าน 3,623 คน
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล