สพฐ.จัดการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์แบบ BBL ได้ผล เตรียมขยายผลถึง ชั้น ป.3

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โครงการการจัดการความรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง ภายใต้สำนักโครงการและจัดการความรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ขยายผลการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ (แบบ BBL) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เตรียมจัดอบรมศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอนภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1,468 คน 5 จุดทั่วประเทศ
       
        นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สพฐ. ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับโครงการการจัดการความรู้ ตามหลักการพัฒนาสมอง ภายใต้สำนักโครงการและจัดการความรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือสถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้ (สสอน.) เดิมคัดเลือกโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบให้เป็นโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเข้มแข็งจำนวน 492 โรง เป็นโรงเรียนนำร่องการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (แบบ BBL) ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ได้ผลในระดับปฐมวัย และได้ขยผลไปถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ในปีงบประมาณ 2550-2552 ที่ผ่านมา การดำเนินงานในภาพรวมนับว่าได้ผลดีจึงขยายผลให้ครอบคลุมโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยทั้ง 943 โรงทั่วประเทศ และดำเนินการต่อเนื่องจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้การดำเนินงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2553 และเพื่อขยายผลให้ครูภาษาไทยและคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ และศึกษานิเทศก์ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพ สพฐ.จึงได้ จัดอบรมขยายการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยจำนวน 1,468 คน ใน 5 จุดทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน  2553 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2553 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 20-23 เมษายน  2553 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน  2553 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
       
           &nbspnbsp;            การอบรมดังกล่าว ประกอบด้วยแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง กระบวนการ และ Roadmap การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การวัดและประเมินผล คาดว่าผู้เข้าอบรมจาสามารถจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่จะส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เลขาธิการ กพฐ. กล่าว   

- 2010-03-22 5:03:30 โพสต์โดย : admin คนอ่าน 1,107 คน
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล