เดิน 5 ยุทธศาสตร์พัฒนาลูกเสือ

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.)  เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาลูกเสือไทย ได้แก่ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ มุ่งเน้นการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับลูกเสือ ปรับปรุงกฎระเบียบของลูกเสือ 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร โดยนโยบายของ ศธ.ให้ทุกโรงเรียนมีการจัดตั้งกองลูกเสือ และจัดกิจกรรมลูกเสือร่วมกับลูกเสือทั้งในและนอกระบบรวมทั้งลูกเสือชาวบ้าน 3.ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตรคู่มือลูกเสือ เพื่อให้มีการบูรณาการร่วมกับหลักสูตรการใช้การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง 4. ยุทธศาสตร์พัฒนาภาคีเครือข่ายจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายทั้งในและนอกประเทศ และ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาลูกเสือไทยไปสู่สากล แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ซึ่งจะมีโครงการลูกเสือชายแดนใต้ โครงการลูกเสือในภาคีเครือข่ายต่าง ๆ
    
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า  ที่ประชุมยังเพิ่มยุทธศาสตร์ลูกเสือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Cyber Scout) ซึ่งจะร่วมมือกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) โดยจะเป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของลูกเสือจากทั่วประเทศ มุ่งเน้นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ ทั้งนี้ ศธ.จะมุ่งเน้นให้นำยุทธศาสตร์ทั้ง 5 เรื่องมาดำเนินการโดยใช้กระบวนการลูกเสือตามแผนปรองดองแห่งชาติ และบูรณาการหลักสูตรลูกเสือ เพื่อที่จะให้หลักสูตรเป็นไปตามเป้าหมายในการตอบสนองต่อการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง คือให้เด็กไทยใฝ่รู้ ใฝ่ดีคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น มีระเบียบวินัย เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  นอกจากนี้ที่ประชุมยังให้ความเห็นชอบแผนเฉลิมฉลอง 100 ปี ลูกเสือไทยในปี 2554 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจะมีกิจกรรมชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ 4 ภาค จำนวน 150,000 คน

ที่มา เดลินิวส์ 21 มิ.ย.53

เพลินใจ ฝึกสมอง ต้องเล่นเกมของ TLC

คลิกที่นี่เล้ย !! http://www.tlcthai.com/game.php 

หนุก หนุก ทั้งน้าน!!!

ข่าวการศึกษา
- 2010-06-21 11:20:58 โพสต์โดย : admin คนดู 1,482 คน